"ลป.ทวด"วัดช้างให้ ปี13 ผสมผงเก่าเตารีด +บัตร##

ปิด สร้างโดย: มณีเจิดจ้า  VIP  (851)(1)

เปิดวัดใจจร้าา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 20, 2019 14:53:20
วันที่ปิดประมูล August 21, 2019 14:56:36
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารไทยพาณิชย์ (กรุงเทพกรีฑา) ,

Siamchaiyo

ผู้เสนอราคาล่าสุด

240

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


SiamchaiyoSeptember 21, 2019 14:58:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


มณีเจิดจ้าSeptember 21, 2019 14:58:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น