เริ่ม20บาท.....เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวหลังดอาจารย์ทิม เลี่ยมเงิน สภาพสวย

ปิด สร้างโดย: ภาบุญประกอบ  (307)(5)

เนื่องจากพลาสติกพร่ามัว จากผ่านการใช้มา ไม่ทราบมองเห็นองค์พระด้านหน้าและหลังได้ชัดเจน


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 26, 2022 14:56:14
วันที่ปิดประมูล October 27, 2022 15:09:14
ราคาเปิด20
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารออมสิน (บิ๊กซี พิษณุโลก) ,

SUKSIID

ผู้เสนอราคาล่าสุด

900

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


SUKSIIDNovember 27, 2022 15:15:01

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


ภาบุญประกอบNovember 27, 2022 15:15:02

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น