พระคันธาราม เเม่ชีบุญเรือน ปี 2499 เนื้อดิน วัดสารนาถ จ.ระยอง

ปิด สร้างโดย: The Big  VIP  (1195)


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 13, 2022 13:07:47
วันที่ปิดประมูล January 15, 2022 06:31:05
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารไทยพาณิชย์ (รังสิต) , ไทยพาณิชย์ (รังสิต) ,

GOLDTHAI

ผู้เสนอราคาล่าสุด

190

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


The BigJanuary 19, 2022 05:17:46

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (8)
เวียงพระลอ  VIP  (143)(2)
January 14, 2022 21:49:18
140
มอสแสงเกตุ   (2943)
January 14, 2022 21:49:19 Auto Bid
140
เวียงพระลอ  VIP  (143)(2)
January 14, 2022 21:49:21
150
มอสแสงเกตุ   (2943)
January 14, 2022 21:49:22 Auto Bid
150
เวียงพระลอ  VIP  (143)(2)
January 14, 2022 21:49:24
160
มอสแสงเกตุ   (2943)
January 14, 2022 21:49:25 Auto Bid
160
เวียงพระลอ  VIP  (143)(2)
January 14, 2022 21:49:29
170
เวียงพระลอ  VIP  (143)(2)
January 15, 2022 06:25:33 Auto Bid
180
GOLDTHAI  (304)
January 15, 2022 06:25:34
190

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น