เหรียญรูปใข่ สมเด็จโต พรหมรังสี วัดบางขุนพรหม รุ่นอมตมหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2554........เคาะเดียวแดง

เปิด สร้างโดย: สุขี  VIP   (2506)

 เหรียญรุ่นนี้นิยมครับ เพราะพิธีดีและใหญ่ เหรียญรุ่นนี้พิมพ์สวยเหมือนกับเหรียญรุ่นปี 2517 จึงใช้แทนกันได้อย่างสบายใจ 
ให้บูชา 399 บาท ค่าส่ง 50 บาท
เหรียญสมเด็จฯโต วัดใหม่บางขุนพรหม ปี54 ( เนื้อทองแดงรมดำ " พิมพ์ใหญ่ " สร้างไม่มากๆครับ ) สวยๆ พร้อมกล่องจากวัดครับ
- พิธีนั่งปรกเททองหล่อ" รุ่นอมตมหามงคล " ใน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพ
1. หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่าวศิลา จ. ชลบุรี
2. หลวงพ่อสิริ วัดตาล จ. นนทบุรี
3. หลวงพ่อหลํ่า วัดสามัคคีธรรม จ. กรุงเทพ
4. หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม จ. นครปฐม
( และยังมีพระคณาจารย์แห่งยุค นับ ๓๐ รูป..นั่งปรกเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษก ในวันที่ 9/12/54 อีกมากมาย พิธีใหญ่ครับ )
รายนามพระคณาจารย์นั่งปรกเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษก
ปูชนียวัตถุมงคล รุ่น อมตมหามงคล
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554
1. พระครูสุนทรธมฺมนิวิฐ (หลวงพ่อรวย ปสาธิโก) วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
2. พระสุนทรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด อินฺทวํโส) วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
3. พระครูสุววรรณสีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา
4. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺถทีโป) วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
5. พระครูพิศาลจริยาภิรมย์ (พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข ) วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
6. พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัณฑ์ จ. ลพบุรี
7. พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์ จนฺทนูปโม) วัดดงน้อย จ.ลพบุรี
8. พระครูธีรพัชโรภาส (หลวงพ่อผอง ธมฺมธีโร) วัดพรหมยาม จ.เพชรบูรณ์
9. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
10. พระราชรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อทองสืบ สจฺจสาโร) วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
11. พระราชประสิทธิวิมล (หลวงพ่อประจวบ) วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ
12. พระครูบุญญาภินันท์ (พระอาจารย์หรีด) วัดป่าโมกข์ จ.พังงา
13. พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม วัดในเตา จ.ตรัง
14. พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) วัดโนนไทย จ.นครราชสีมา
15. พระครูประทุมวรกิจ (หลวงพ่อชำนาญ ) วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี
16. หลวงพ่อ ครูบากฤษณะ อินฺทวณฺโณ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
17 .หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
18. หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
19. พระครูสังฆรักษ์(หลวงพ่อนพวรรณ คุณสาโร) วัดเสนานิมิต จ. อยุธยา
20. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (พระอาจารย์ อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี จ สมุทรสงคราม
21. หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
22. หลวงพ่อสิริ วัดตาล จ.นนทบุรี
23. หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพฯ
24. พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
25. พระพิพัฒน์สังวรคุณ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
26. พระปริยัติธรรมสุนทร วัดราชสิงขร กรุงเทพฯ
27. พระบวรรังษี วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ
28. พระสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดไชโย จ.อ่างทอง
29. พระครูวินัยธรชาญณรงค์ ติกขญาโณ วัดเลา กรุงเทพฯ
( เหรียญสมเด็จฯโต วัดใหม่บางขุนพรหม รุ่อมตมหามงคล ปี54 * เนื้อทองแดงรมดำ " พิมพ์ใหญ่ " สร้างไม่มากๆครับ * เหรียญรุ่นนี้นิยมครับ เพราะพิธีดีและใหญ่ เหรียญรุ่นนี้พิมพ์สวย


เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 10, 2019 03:29:11
วันที่ปิดประมูล October 20, 2019 03:29:11
ราคาเปิด470
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกสิกรไทย (พัทยากลาง) , กสิกรไทย (พัทยากลาง) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

470

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น