พระสมเด็จตรัสรู้ พุทธคยา วัดทุ่งเสรี กทม. ปี 2519 ++N1

เปิด สร้างโดย: ปกากญอ  VIP  (237)

1

เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 10, 2019 12:02:00
วันที่ปิดประมูล October 20, 2019 12:02:00
ราคาเปิด120
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (ท่าแพ) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

120

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น