วัดใจ.....สมเด็จปิลันทน์ เปลวเพลิงเล็ก (ติดวางวัลที่ 1 )

ปิด สร้างโดย: ดาวเหนือ  VIP  (905)

องค์นี้ติดวางวัลที่1 งานสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ุ ปี2562

(พร้อมบัตรรางวัลที่ 1)


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม April 14, 2019 12:39:31
วันที่ปิดประมูล April 15, 2019 13:17:44
ราคาเปิด480
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกสิกรไทย (หล่มสัก) ,

jtrsnum

ผู้เสนอราคาล่าสุด

12060

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


jtrsnumMay 15, 2019 13:27:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


ดาวเหนือMay 15, 2019 13:27:01

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (30)
พิสิษฐ์88  VIP   (5)
April 15, 2019 03:47:40
10540
วิไลพรพระเครื่อง   (284)
April 15, 2019 03:47:41 Auto Bid
10560
evodevo  (395)
April 15, 2019 04:13:06
12000
วิไลพรพระเครื่อง   (284)
April 15, 2019 04:13:06 Auto Bid
12000
DEEMA  (207)
April 15, 2019 05:01:54
12020
jtrsnum  (147)
April 15, 2019 12:21:05
12040
DEEMA  (207)
April 15, 2019 12:21:06 Auto Bid
12040
jtrsnum  (147)
April 15, 2019 12:21:13
12060

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น