@@@ ถูกกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว @@@ ฤๅษีตาไฟหลวงปู่พรหมมา รุ่นก้าวหน้า ปี 2537 เนื้อว่าน วัดสวนหินผานางคอย จ.อุบลราชธานี สวยมากๆ หายากสุดๆ พร้อมบัตรรับรอง

ปิด สร้างโดย: พันธุ์ทิพย์  VIP   (3131)

หลวงปู่พรหมาให้หวย

ครูบาอาจารย์ให้หวยนั้น เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นบ่อยๆ รวมทั้งได้ประสพกับตนเองก็มี ครั้งหนึ่งหลวงปู่พรหมา เขมจาโร รับนิมนต์ไปบ้านโยมพี่แป๋ที่กทม. ก่อนออกจากอุบลฯได้แวะพักนอนค้างที่บ้านของผม ๑ คืน วันรุ่งขึ้นจึงออกเดินทางไปโดยนั่งรถตู้ที่พวกเราว่าจ้างถวาย หลวงปู่บอกผมระหว่างอยู่ในรถตู้ว่า “เมื่อคืนภูมิเจ้าที่บ้านลูกเอาบุหรี่สามห้ามาถวาย พ่อบอกเขาว่าบุหรี่พ่อมีแล้ว” ถึง กทม. หลวงปู่ก็ยังบอกใครต่อใครที่มากราบท่านเรื่อยไปว่า ภูมิบ้านลูกอำพลเอาบุหรี่ “สามห้า” มาถวาย อาจารย์เบิ้มกระซิบผมว่าประวัติหลวงปู่พรหมมา เขมจาโร

พระดีพระแท้ พรหมของชาวพุทธ

    เป็นพรหมของชาวอุบลราชธานี เป็นพรหมของพี่น้องชาวลาว เป็นที่พึ่งของชาวพุทธที่แท้จริง เกียรติคุณเกริกเกรียงไกร ไพบูลย์ ด้วยคุณธรรม มีชื่อเสียงขจรขจายโดยมิต้องมีประชาสัมพันธ์ใดๆแต่วัตถุมงคลทุกรูปแบบที่สร้างแจกจ่ายแก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิดสร้างปาฏิหาริย์มากมายส่วนมากที่สร้างมักเป็นฤๅษี เพราะหลวงปู่ศรัทธาฤๅษีเป็นอย่างมาก และฤาษีที่สร้างนั้นมักจะเป็นเนื้อว่าน  หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 12 ปี อยู่กับสมเด็จลุนที่เวินไซ นครจำปาสัก ประเทศลาวเป็นเวลา 6 ปี สมเด็จลุนก็มรณภาพ จากนั้นหลวงปู่พรหมมา ได้แสวงหาความวิเวกปฎิบัติธรรมในสถานที่สงบทั้ง ลาว เขมร และไทย ชอบช่วยเหลือชาวชนบทที่แร้นแค้นตามป่าเขาลำเนาไพร มีความเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาติที่ด้อยโอกาสเพื่อนำความรุ่งเรืองไปให้

    หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร  นามเดิมว่า แก้ว เป็นบุตรของพ่อแก้ว อ่อนจันทึก กับ แม่สีดา อ่อนจันทึก เกิดเมื่อปี พ.. 2440 ที่บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

    ในปี พ.. 2452 อายุได้ 11 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่สมเด็จลุน เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สมเด็จลุน ศึกษาวิชาอาคมต่างๆอยู่ 6 พรรษาเมื่อปี 2458 หลวงปู่สมเด็จลนถึงแก่มรณภาพหลังจากได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเก็บอัฐิหลวงปู่สมเด็จลุนเรียบร้อยแล้ว ได้ออกเดินทางไปยัง จ.สกลนคร

    พ.. 2460 อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่พระบาโพนสัน อ.ท่าพระบาท บริคำไชย ประเทศลาว และได้สร้างวัดอยู่ที่นั่น

    พ.. 2461 ไปสร้างวัดป่า สอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่บ้านหินบักเปงร่วมสำนักเดียวกันกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์วิโจน์  รันโนบล และพ่อแม่ศรีทัศ ท่าอุเทน หลังจากนั้นได้ออกธุดงค์ไปประเทศลาว  ไปธุดงค์ตามป่าตามภูเขาและพำนักอยู่ที่ภูเขาควาย ได้ศึกษาศาสตร์และศิลป์ กับปู่ฤาษีอาจารย์ใหญ่ที่นั่น เป็นเวลา 45 พรรษา จึงได้ออกวิเวกรุกขมูลเพียงลำพังไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเห็ดละโงก ประเทศกัมพูชา ซึ่งบริเวณนั้นเรียกว่า สามเหลี่ยมนกแขก จำพรรษาอยู่ที่นั่นประมาณ 9 พรรษา ก็ออกธุดงค์ไปตามเขตชายแดนประเทศไทย-ลาว เข้าไปจนถึงประเทศพม่า ไปจำพรรษาอยู่ภูเขาพนมฉัฐ(สามเหลี่ยมทองคำ) เป็นเวลา 3 พรรษา จากนั้นออกธุดงค์ไปทั่วประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา และประเทศอินเดีย

    พ.. 2518 ได้มาปักกลดชั่วคราวอยู่ที่วัดบุปผาวัลย์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้สร้างเหรียญรุ่นแรก ชื่อเหรียญ สำเร็จพรหมมา

    พ.. 2519 ได้เดินทางจาก อ.โขงเจยมไปตั้งสำนักสงฆ์อยู่ที่เวินเพาะ ปากห้วยไร่ บ้านสำโรง ได้ออกโปรดสัตว์แผ่เมตตาให้แก่พวกลาวอพยพที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

    พ.. 2526 เดินทางออกจากเวินเพาะ ปากห้วยไร่ ออกธุดงค์ไปปักกลดที่บ้านม่วง ช่วยสร้างโบสถ์

    พ..2529 เมื่อช่วยสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ออกวิเวกรุกขมูลไปอยู่ที่วัดถ้ำแสงธรมพรหมมาวาส บ้านแก้งปลาปก อ.ปากชม จ.เลย

    พ.. 2531 ออกเดินทางจาก จ.เลย มาจำพรรษาที่บ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ได้สร้างวัดถ้ำสวนหินผานางคอย และบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยกุศลแห่งธรรมแผ่ไพศาลไปทั่ว มีพุทธศาสนิกชนให้ความเชื่อถือและศรัทธา จนมีศิษยานุศิษย์มากมาย เป็นมี่รู้จักไปทั่วประเทศ

หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร เดินธุดงควัตรมาอยู่ถ้ำสวนหินภูกระเจียว บ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เมื่อต้นปี 2531 หลวงปู่บอกว่าเป็นคืนเดือนหงายคืนพระจันทร์เต็มดวง คืนวันนั้น สัตว์ป่านานาชนิดออกวิ่งขวักไขว่ประหนึ่งว่า เจ้าที่ต้อนรบหรือขับไส เพราะชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่ของเขาลูกนี้แรงมาก ไม่มีพระธุดงค์รูปใดหรือใครมาอยู่ได้ แต่หลวงปู่บอกว่าเขาออกมาแสดงความชื่นชมยินดี ท่านยังนั่งสมาธิพบว่า เจ้าที่ อาราธนา ให้พักที่เขาลูกนี้เถิด  ท่านต้องการอะไร ท่านจะได้ พวกเขาจะจัดหามาถวาย จากนั้นหลวงปู่ก็ออกบิณฑบาต แผ่ส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง และได้นำความผาสุกมาสู่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง มีความรมเยนเป็นสุขกว่าแต่ก่อน แม้แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ก็ทรงเสด็จเพื่อนมัสการหลวงปู่พรหมมา เขมจาโร มาแล้วถึง  2 ครั้ง ในขณะนั้นหลวงปู่พรหมมา เขมจาโร มีสุขภาแข็งแรง ปฎิบัติธรรมเป็นนิจ โปรดญาติโยมสม่ำเสมอ และช่วยดูแลชาวบ้านดงนาและหมู่บ้านใกล้เคียง

    ขณะนั้นบนลานยอดเขาภูกระเจียวได้ก่อสร้างโบสถ์กึ่งศาลาการเปรียญมูลค่ากว่า  40 ล้านบาท ซึ่งหลวงปู่พรหมมาเจริญพรว่า ฟ้าประทานให้ และยังบอกด้วยว่า เรื่องประวัติส่วนตัวแม้จะมีคนมาจ่ายห้าแสนก็ไม่เปิดเผย หรือใครจะจ่ายสักล้านก็จะบอกว่าตัวเองเก่งหรือมีอภินิหารอะไร ใครอยากรู้อยากให้ไปดูเองที่ ถ้ำสวนหินผานางคอย ภูกระเจียว

    หลวงปู่พรหมมา เป็นห่วงคนเรื้องการพัฒนาชาติแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิต ซึ่งหลวงปู่พรหมมาบอกว่าจะพัฒนาชาติแผ่นดินได้ต้องพัฒนาคนก่อน พัฒนาคนก็ต้องพัฒนาด้านการศึกษา หลวงปู่พรหมมาจึงยินดีอนุญาตให้คณะศิษย์ที่ทำงานเพื่อการศึกษา จัดตตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร จึงตั้งชื่อให้ว่า รุ่น รวมใจ-เสาร์ห้า

    การจัดสร้างวัตถุมงคล ร่น รวมใจ-เสาร์ห้า

    หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร เน้นเรื่องการปลุกเสกวัตถุมงคลเป็นอย่างมากโดยได้นำวัตถุมงคลรุ่นรวมใจ-เสาร์ห้า มาปลุกเสกที่สำนักสงฆ์สวนหินผานางคอย เพราะเป็นที่ที่มีเครื่องสักการบูชาครบสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะที่นั่นมีอาสนะเป็นสีผึ้งบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 15 ตัน ซึ่งถ้าได้เสกในวันเสาร์ห้า วัตถุมงคลก็จะเกิดความเข้มขลังเป็นทวีคูณ


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม February 15, 2021 10:06:46
วันที่ปิดประมูล February 16, 2021 15:07:55
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารธ.กสิกร (ฟิวเจอร์) ,

ASS1168

ผู้เสนอราคาล่าสุด

720

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


ASS1168March 16, 2021 15:10:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


EF 2399 9091 6 TH ขอขอบพระคุณท่านที่มาอุดหนุนคะ


พันธุ์ทิพย์March 01, 2021 03:30:14

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น