เปิดวัดใจ...พระบัวเข็ม เนื้อดินลงรักปิดทอง กรุวัดชนะสงคราม กทม. พร้อมบัตรรับรอง

ปิด สร้างโดย: หนึ่งหยดน้ำ  VIP  (1871)


ประวัติการพบกรุ ณ วัดชนะสงคราม (ข้อมูลโดยสังเขปจากจากเว็บ Krusiam)
พระ กรุวัดชนะสงคราม สร้างโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งเป็นผู้บรูณะปฏิสังขรวัดชนะสงครามหลังนำทัพชนะศึกในสงครามเก้าทัพ กับพม่า และได้สร้างพระพิมพ์บรรจุกรุเอาไว้ มีด้วยกันหลายพิมพ์ทรง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ทางวัดชนะสงคราม กทม. ได้ทำการสร้างโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ของทางวัด ในการครั้งนั้น ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (นิยม) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ในขณะนั้นได้อนุญาต ให้ทำการรื้อถอน พระเจดีย์ในบริเวณนั้นออก ปรากฏว่าได้พบ “พระเครื่องเนื้อดินดิบ” จากฐานพระเจดีย์เป็นจำนวนมากและมีด้วยกันหลายพิมพ์ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก (นิยม) จึงต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมไว้แล้วทำการคัดเลือกแยกประเภท และนำไปให้ประชาชนที่สนใจร่วมทำบุญ
- พระอุปคุตเถระ ผู้เอาชนะพญามาร

- คำบูชาพระมหาอุปคุต
นโม ๓ จบ
พระมหาอุปคุตโต พระมหาอุปคุตตัง จะมหาเถโร สัพเพชะนา พะหูชะนา อิถีชะนา มามังพุทธะจิตตัง จะมหาลาโภ พุทธะธัมโม จะมหาลาภัง พุทธะสังฆัง จะมหาสัจจัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ
อุปคุตตะ จะมหาเถโร สัพพะเสน่หาปุพชิโต โสระโห อุปะคุตะ ปัจจะยา ธิมะหิ อุตตะโม โหติ สัพพะทุกขะ สัพพะภะยะ สัพพะโรคะ พุทธา ธัมมา สังฆา อานุภาเวนะ วินาสสันติ ฯ

คำบูชาขอลาภพระอุปคุต
มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ
เอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ
วิธีสวดขอลาภ
ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวด นะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วย คำบูชาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจนั้นทั้งหมด


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม September 15, 2020 08:16:58
วันที่ปิดประมูล September 16, 2020 09:36:54
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกรุงเทพ (นครราชสีมา) ,

Siamchaiyo

ผู้เสนอราคาล่าสุด

510

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


เลขพัสดุค่ะ EG776503452TH ขอบคุณค่ะ


หนึ่งหยดน้ำSeptember 24, 2020 10:12:28

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (28)
posss  (20)
September 16, 2020 05:56:32 Auto Bid
460
Siamchaiyo  (1113)
September 16, 2020 09:31:41
470
posss  (20)
September 16, 2020 09:31:42 Auto Bid
470
Siamchaiyo  (1113)
September 16, 2020 09:31:47
480
posss  (20)
September 16, 2020 09:31:48 Auto Bid
480
Siamchaiyo  (1113)
September 16, 2020 09:31:49
490
posss  (20)
September 16, 2020 09:31:50 Auto Bid
490
Siamchaiyo  (1113)
September 16, 2020 09:31:52
500
posss  (20)
September 16, 2020 09:31:53 Auto Bid
500
Siamchaiyo  (1113)
September 16, 2020 09:31:55
510

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น