เปิดวัดใจครับ!!! พิเศษเคาะเดียว สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังษี 2543 เนื้อดินเผา

เปิด สร้างโดย: kuakran  VIP   (1612)

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังษี 2543 เนื้อดินเผา

เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 10, 2019 01:32:02
วันที่ปิดประมูล October 20, 2019 01:32:02
ราคาเปิด50
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงไทย (นครศรีธรรมราช) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

50

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น