"เคาะเดียว" 100""""""""''' พระขุนแผนเนื้อดิน ผสมผงเก่า ไม่ทราบที่

เปิด สร้างโดย: reset_35  VIP  (210)

"เคาะเดียว" 100""""""""''' พระขุนแผนเนื้อดิน ผสมผงเก่า ไม่ทราบที่

เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 10, 2019 01:08:41
วันที่ปิดประมูล October 20, 2019 01:08:41
ราคาเปิด80
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาปทุมธานี) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

80

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น