คุณแม่บุญเรือน คันธาราช (นิยม) ปี 2499 ดินเก่าแห้งนุ่ม สวยเดิม ดูง่าย - สบายตา + บัตรรับรอง

ปิด สร้างโดย: พุทธบารมี  VIP  (1159)

บรรยายด้วยภาพ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม September 30, 2022 11:43:51
วันที่ปิดประมูล October 01, 2022 12:44:13
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โรบินสัน ศรีสมาน) ,

Kobprayamai

ผู้เสนอราคาล่าสุด

450

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


KobprayamaiOctober 31, 2022 12:54:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


สมาชิกยอดเยี่ยม


พุทธบารมีOctober 19, 2022 12:16:54

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น