เมนูหลัก

พระหลวงพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน-D-07-วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ พร้อมบัตรรับรองพระแท้ครับ

ปิด สร้างโดย: Wanna Karnsombat  VIP  (1187)

พระหลวงพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(31 มกราคม พ.ศ. 2449 —26 เมษายน พ.ศ. 2504) ท่านเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่สำคัญยิ่งใน ประเทศไทย ซึ่งเป็นศิษย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โปรดปรานมากที่สุด และท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างวัดอโศการาม จังหวัด สมุทรปราการ ให้เป็นวัดกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นวัดแรกในเมืองหลวง และเพราะจากจุดเริ่มต้นที่ท่านเริ่มต้นนี้เอง ที่ทำให้ชาวเมืองหลวงได้รู้จักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายพระป่าเป็นครั้ง แรก และท่านนี้เอง เป็นผู้ที่ได้ริเริ่มการจัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่ในสายพระป่ากรรมฐาน คือ งานฉลองกึ่งพุทธกาล25 พุทธศตวรรษ วัดอโศการามได้อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีที่เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนทุกคนมาร่วมในงานบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในงานนี้มีคณะพระป่ากรรมฐานมาในงานนี้กันมากมาย เช่น หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น ท่านจึงเป็นผู้ที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาและให้การยกย่องว่า “มีพลังจิตสูง เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหาญ เฉียบขาด ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรม” กล่าวกันว่าท่านพ่อลี คือพระเจ้าอโศกมหาราช จักพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชมภูทวีป กลับชาติมาเกิด ซึ่งหลังจากท่านเสด็จสวรรคตในพุทธศตวรรษที่ 3 แล้ว ท่านได้เวียนว่ายตายเกิดอีกหลายร้อยหลายพันชาติ ในที่สุดได้มาเกิดเป็นท่านพ่อลีในชาติสุดท้าย เมื่อท่านได้สำเร็จภูมิธรรมชั้นสูงแล้ว ท่านระลึกชาติได้ว่าท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากนั้นเมื่อมีผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ท่านจึงได้สร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดอโศการาม เพื่อเป็นอนุสรณ์ในอดีตชาติภูมิของท่าน ซึ่งอดีตชาติที่เป็นพระเจ้าอโศกมหาราชของท่านนี้ได้รับการยืนยันจากพระอริย สงฆ์ที่สำเร็จภูมิธรรมชั้นสูงที่ระลึกชาติได้ว่าท่านเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช กลับชาติมาเกิดจริง อาทิ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เป็นต้น

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม December 03, 2017 18:49:24
วันที่ปิดประมูล December 07, 2017 14:59:05
ราคาเปิด1450
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงเทพ (คลองตัน) , กรุงเทพ (คลองตัน) ,

acobat

ผู้เสนอราคาล่าสุด

1550

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


สมาชิกท่านนี้ ยอดเยี่ยมเครดิตดีการันตีอีก หนึ่ง สมาชิกคุณถาพครับ ขอให้ท่านมีความสุขควาเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยทั้งปวง มีสุขภาพแข็งแรง มั่งมีเงินทอง คำชม


Wanna KarnsombatDecember 13, 2017 06:40:09

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


เจ้านี้จัดส่งได้รวดเร็วมาก ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณครับ


acobatDecember 14, 2017 17:00:16

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
Peterwong2436  VIP   (248)
December 06, 2017 14:59:05
1500
acobat  (376)
December 06, 2017 15:00:24
1550

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น