พระเนื้อดินวัดบางนมโค 3องค์

ปิด สร้างโดย: Chimo81  VIP  (9820)

3องค์ เคาะเดียว

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 10, 2019 11:30:48
วันที่ปิดประมูล October 13, 2019 11:30:48
ราคาเปิด90
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ลาดหญ้า) , ไทยพาณิชย์ (ลาดหญ้า) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

90

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น