เมนูหลัก

++พระรอดเนื้อดินพิมพ์ใหญ่ ว.มหาวัน จ.ลำพูน ปี40(รุ่นเบญจมหาวัน)++3

ปิด สร้างโดย: อาบูกาซิม  VIP  (6721)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 14, 2018 14:23:22
วันที่ปิดประมูล January 24, 2018 14:23:22
ราคาเปิด140
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกสิกรไทย (ศรีดอนไชย เชียงใหม่) , กสิกรไทย (ศรีดอนไชย เชียงใหม่) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

140

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น