++เหรียญเนื้อชินสุขหนอ ว.ท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ปี55++3

เปิด สร้างโดย: อาบูกาซิม  VIP  (8509)

.

เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 09, 2019 13:42:55
วันที่ปิดประมูล October 19, 2019 13:42:55
ราคาเปิด140
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกสิกรไทย (ศรีดอนไชย เชียงใหม่) , กสิกรไทย (ศรีดอนไชย เชียงใหม่) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

140

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น