++++ พระระฆังหลังฆ้อน ปี 2458 + ตลับทองฝังเพชร หายากมากๆ เนื้อชินเงิน องค์นี้พิเศษมากๆ มีจารยันต์พุทธม้วนโลก โดยหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า++++++

ปิด สร้างโดย: หงษ์เหนือมังกร  VIP  (128)

พระระฆังหลังฆ้อน ปี 2458 + ตลับทองฝังเพชร หายากมากๆ
เนื้อชินเงิน องค์นี้พิเศษมากๆ มีจารยันต์พุทธม้วนโลก โดยหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า


สำหรับพระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีปลุกเสกในสมัยนั้นตามบันทึกประวัติข้างต้นได้ระบุไว้มีจำนวนถึง ๖๐ รูป ปรากฏรายนามบางส่วน อาทิ

๑. หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก,

๒. หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง,

๓. หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่,

๔. หลวงพ่อพ่วง วัดกก,

๕. กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์,

๖.หลวงพ่อชู วัดนาคปรก,

๗. หลวงพ่อสาย วัดอินทาราม (ใต้),

๘. หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ,

๙. หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม,

๑๐. หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม,

๑๑. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้,

๑๒. หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม,

๑๓. หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก,

๑๔. หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว,

๑๕. หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน,

๑๖. พระสังวรานุวงศ์เถร (ชุ่ม) วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ),

๑๗. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม,

๑๘. หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน,

๑๙. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า,

๒๐. หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ฯลฯ
"...สถานที่ทำพิธีในพระอุโบสถนั้น พิธีกรรมนั้นใหญ่โตแข็งแรงมาก สร้างและประกอบพิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถวัดระฆังโฆษิตาราม เมื่อเททองเป็นองค์พระแล้ว จึงเลื่อยออกเป็นกิ่ง ๆ จากแกนชนวน และเลื่อยตัดออกเป็นแท่งๆ ลักษณะของแท่งพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณเกือบ ๓ เซนติเมตรครึ่ง ความยาวประมาณเกือบ ๕ เซนติเมตรครึ่ง ความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตร หลังจากเลื่อยตัดจากช่อแล้ว พระแต่ละองค์จะติดกันเป็นแพ ต้องใช้เลื่อยเฉือนบากออกตรงรอยต่อระหว่างองค์ และใช้ฆ้อนเคาะกระแทกให้องค์พระแต่ละองค์แยกออกจากกัน อันเป็นที่มาของชื่อ "ระฆังหลังฆ้อน"


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 07, 2019 07:06:35
วันที่ปิดประมูล October 17, 2019 07:06:35
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ100
ธนาคารกสิกรไทย (บุรีรัมย์) ,

วิรัช

ผู้เสนอราคาล่าสุด

35000

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
artid80  (538)
October 07, 2019 08:47:48
200
manasp  (33)
October 07, 2019 10:47:22
300
manasp  (33)
October 07, 2019 10:47:37
3000
manasp  (33)
October 07, 2019 10:48:35
5000
leo2012  (278)
October 08, 2019 20:44:31
6000
Nick22  VIP  (2451)
October 09, 2019 14:22:51
30000
วิรัช  (113)
October 09, 2019 17:30:54
35000

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น