++พระรูปหล่อหลวงพ่อป่าเลไลย์ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี ++3

ปิด สร้างโดย: อาบูกาซิม  VIP  (8514)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 09, 2019 13:46:20
วันที่ปิดประมูล October 19, 2019 13:46:20
ราคาเปิด140
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกสิกรไทย (ศรีดอนไชย เชียงใหม่) , กสิกรไทย (ศรีดอนไชย เชียงใหม่) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

140

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น