แจกแม่ครัว เนื้อแก่ทอง ผสม !!! สวยองค์เล็ก!!! หายากมากๆ ใครชอบเคาะได้ครับ!!!!!

ปิด สร้างโดย: ปั้นเหน่ง  (154)(1)

แจกแม่ครัว เนื้อแก่ทอง ผสม !!! สวยองค์เล็ก!!! หายากมากๆ ใครทราบที่ ชอบเคาะได้ครับ!!!!!

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 19, 2017 14:56:40
วันที่ปิดประมูล August 28, 2017 00:43:36
ราคาเปิด250
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกสิกรไท (เซ็นทรัลรามอินทรา) , กสิกรไท (เซ็นทรัลรามอินทรา) ,

singdeaw29

ผู้เสนอราคาล่าสุด

300

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับพระแล้วครับ


singdeaw29September 12, 2017 08:29:11

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


ปั้นเหน่งSeptember 28, 2017 00:53:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น