พระปิดตาเนื้อผงองค์เก่า ไม่ทราบที่

ปิด สร้างโดย: SAMARTLIKE  VIP  (3095)(2)

สภาพตามรูป

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 23, 2022 13:08:52
วันที่ปิดประมูล August 27, 2022 01:42:34
ราคาเปิด80
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกสิกรไทย (ชื่อ พิมลพัฒน์ จันทรุกขา) (สาขาทุ่งครุ) ,

poysa

ผู้เสนอราคาล่าสุด

90

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


SAMARTLIKESeptember 27, 2022 01:44:00

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


poysaSeptember 27, 2022 01:44:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น