• เพิ่มเติม >>> มีบัตรรับประกันพระองค์นี้ "แท้" ออกโดยสนง.ดีดีพระดอทคอม
    เพิ่มเติม >>> มีบัตรรับประกันพระองค์นี้ "แท้" ออกโดยสนง.ดีดีพระดอทคอม

พระปิดตานักกล้ามจิ๋ว วัดอ่างศิลา ชลบุรี

ปิด สร้างโดย: porgws  VIP   (141)

พระปิดตานักกล้ามจิ๋ว วัดอ่างศิลา ชลบุรี

พระปิดตานักกล้ามจิ๋ว พระวิสุทธิสมาจาร ( ศรี ) วัดอ่างศิลา ชลบุรี

ข้อมูล : พระปิดตานักกล้ามจิ๋ว ด้านหลังมียันต์กระบองไข้ว พระออกประมาณช่วงปี 2506 - 2508 แท้และทันท่านเจ้าคุณฯ
สภาพ : พระสวยเก่าเก็บ ไม่มีแตก ไม่มีหัก ไม่มีร้าวหรือบิ่น ขอบพระปลิ้นล้นทะลัก เลี่ยมกันน้ำอย่างดีโดยช่างฝีมือจากกรุงเทพฯ


ประวัติโดยสังเขป :

พระวิสุทธิสมาจาร หรือที่นิยมเรียกและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลา ท่านเป็นพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณ ทั้งด้านพระเวทย์วิทยาคม การพัฒนา การปกครอง จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั้งใกล้ไกลตลอดมา
          
ท่านมีนามเดิมว่า ศรี ยูถะสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2414 ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม เวลาย่ำรุ่ง พื้นเพเป็นชาวตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยกำเนิด เป็นบุตรของ นายทอง และนางเอี่ยง ยูถะสุนทร มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน ท่านเป็นคนที่ 3

เมื่อเจริญวัยควรจะได้รับการศึกษา บิดามารดาได้นำไปฝาก พระครูสุวรรณาทร(เที่ยง จนฺทรํษี) ผู้เป็นหลวงลุงที่วัดอ่างศิลา ศึกษาทั้งอักขรสมัย มูลกัจจายณ์ จนสามารถอ่านออกเขียนได้ จึงกลับมาช่วยคอบครัวประกอบอาชีพ

อุปสมบท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2434 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ณ พัทธสีมาวัดอ่างศิลา มีพระอุปัชฌาย์ยิ้ม ติสสเทว วัดอ่างศิลาใน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแสง จารุวณฺโณ วัดอ่างศิลาใน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสุวรรณาทร(เที่ยง จนฺทรํษี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า พรหมโชติ

อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ทั้งสอง ตลอดจนศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนพุทธาคม วิปัสสนากัมมัฏฐาน และการทำผงทั้งห้า รวมถึงกสิณทั้งสิบ อักขรเลขยันต์ โหราศาสตร์ แพทย์แผนโบราณ

ท่านเป็นผู้สมถเรียบง่าย เคร่งครัดในพระธรรมวินัย โอภาปราศัยไพเราะ จึงได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตลอดจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ คือ
     - พ.ศ.2449 รักษาการเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลาใน
     - พ.ศ.2454 เป็นเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลาใน และเป็นพระอุปัชฌาย์
     - พ.ศ.2456 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูสุนทรธรรมรส
     - พ.ศ.2459 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเป็นเจ้าคณะอำเภอศรีราชา อีกตำแหน่งหนึ่ง
     - พ.ศ.2460 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก สำนักเรียนวัดอ่างศิลา เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรม ตรี โท เอก สนามสอบจังหวัดชลบุรี
     - พ.ศ.2462 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรม ตรี โท เอก สนามสอบมณฑลปราจีนบุรี
     - พ.ศ.2466 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรม ตรี โท เอก สนามสอบสนามหลวง กรุงเทพฯ
     - พ.ศ.2476 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอบางลุมุง อีกตำแหน่งหนึ่ง
     - พ.ศ.2482 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ปกครองดูแลคณะสงฆ์อยู่เป็นเวลา 4 ปี จึงลาออก เพราะชราภาพ ขณะอายุได้ 73 ปี
     - พ.ศ.2495 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระวิสุทธิสมาจาร

ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2510 เวลา 23.00น. รวมสิริอายุได้ 97 ปี 77 พรรษา

ท่านที่สนใจสอบถามได้ตลอด...

หรือโทร..086-500-3006

หมายเหตุ : รายการชนะประมูลที่สูง >>> กว่า 500 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี EMS***
                 รายการชนะประมูลที่ต่ำ <<< กว่า 500 บาท มีค่าส่ง ลทบ.+30/EMS+50

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 05, 2018 09:25:59
วันที่ปิดประมูล October 11, 2018 19:16:30
ราคาเปิด80
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) , ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) ,

sittichai_wang

ผู้เสนอราคาล่าสุด

2660

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+ + + + + ขอบคุณมากครับที่อุดหนุนและให้ความไว้วางใจ + + + + +


porgwsOctober 16, 2018 10:15:26

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


พระสวยตรงรูป อัธยาศัยเยี่ยม ประทับใจครับ


sittichai_wangOctober 17, 2018 05:23:26

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น