!!! แดงต่ำกว่าทุน 150 !!!! (จำไม่ได้ว่าทุนเท่าไร.ครับ)...ลพ.เดิม สุดยอดเกจิ ระดับดังและเก่งประเทศ....แห่งเมือง นครสวรรค์ ..

ปิด สร้างโดย: เจริญก้าวหน้า  VIP  (311)(1)

!!!  แดงต่ำกว่าทุน  150 !!!!  (จำไม่ได้ว่าทุนเท่าไร.ครับ)...ลพ.เดิม  สุดยอดเกจิ ระดับดังและเก่งประเทศ....แห่งเมือง นครสวรรค์ ..เลี่ยมทองแล้ว..จะสมเกียรติ์...

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม July 10, 2019 15:38:33
วันที่ปิดประมูล July 12, 2019 07:51:52
ราคาเปิด130
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารไทยพาณิชย์ (เมืองพล) , ไทยพาณิชย์ (เมืองพล) ,

Dumy_kitsada

ผู้เสนอราคาล่าสุด

270

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


Dumy_kitsadaAugust 12, 2019 07:58:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


เจริญก้าวหน้าAugust 12, 2019 07:58:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น