มังกรทองมาแว้วววว เหรียญ 4 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เนื้อทองแดง ปี 2518 (3)

ปิด สร้างโดย: มังกรทอง  VIP   (5153)

เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 พระบรมราชสมภพครบ 4 รอบปี 2518 สร้างประมาณ 1 ล้านเหรียญ ใช้บล็อกพิมพ์สำรองหลายบล็อก บล็อกนิยม คือ บล๊อกผมสามเส้นเล็กๆ โผล่แซมขึ้นมาตรงแสกซ้าย เป็นอีกรุ่นที่น่าใช้อราธนาติดตัว พิธีใหญ่มาก มีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสกหลายรูป พอจะเก็บสะสมได้ แม้เป็นเหรียญทองแดงสวยก็ควรเก็บ นับเป็นเหรียญในหลวงปีลึกอีกรุ่นที่นิยมในปัจจุบันราคาเหรียญทองแดงเริ่มขยับตัวมากขึ้น

เหรียญพระบรมราชสมภพ 4 รอบ พ.ศ. 2518 เป็นเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่คณะสงฆ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในปี  พ.ศ. 2518 โดยที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคมสมัยนั้นเป็นองค์ริเริ่มได้ปรึกษากับกรรมการมหาเถรสมาคมว่า ในอภิลักขิตมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบปีนักษัตรเพื่อเป็นการถวายพระพรจึงเห็นควรที่จะสร้างเหรียญพระบรมรูปถวายเพื่อให้ทรงแจก ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติอยู่ตามชายแดนจึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงเห็นชอบด้วยจึงได้ให้ช่างออกแบบเหรียญเสร็จแล้วได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า คณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรแสดงเจตจำนงขอพระราชทานสร้างเหรียญพระบรมรูปเพื่อแจกจ่ายทหาร ตำรวจและอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนเป็นหลัก เมื่อคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเหรียญได้มหาเถรสมาคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ลักษณะของเหรียญ เป็นรูปมนรีมีมุมมนสี่มุมอันหมายถึง 4 รอบนักษัตร
ด้านหน้า เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องภูษาวิสิตราภรณ์ชุดจอมทัพไทย
ด้านหลัง เป็นพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ขอบเหรียญเขียนว่า"คณะสงฆ์ถวายในมหามงคลสมัย พระบรมราชสมภพครบ 4 รอบ 2518" 
เหรียญพระบรมรูป (พระบรมราชสมภพครบ 4 รอบ) ที่จัดสร้าง
แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
1. เหรียญเนื้อทองคำ จำนวน 100 เหรียญ 
2. เหรียญเนื้อนาค จำนวน 55 เหรียญ 
3. เหรียญเนื้อเงิน จำนวน 750 เหรียญ
 
4. เหรียญเนื้อทองแดง
    4.1 เหรียญเนื้อทองแดงรมดำ
    4.2 เหรียญเนื้อทองแดงรมน้ำตาล
    4.3 เหรียญเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
 
     เนื้อทองแดง รวมกัน จำนวน 1 ล้านเหรียญ
ขนาด กว้าง 2.0 ซม. สูง 3.0 ซม.
เหรียญทั้งหมดที่จัดสร้างขึ้นได้มีการประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 1 เมษายน 2520
เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คณะสงฆ์จัดสร้างขึ้นนี้จัดได้ว่าเป็นเหรียญที่มีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์มีพิธีกรรมที่พร้อมมูลและเข้มขลัง ดังรายนามพระคณาจารย์ที่นั่งบริกรรมภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นพระสุปฏิปันโนที่คณะกรรมการผู้สร้างได้นิมนต์มาอย่างดีประกอบกับเป็นเหรียญพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ผู้ึ่เปี่ยมล้นไปด้วยบารมีธรรมและพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยอีกทั้งได้ประกอบพิธีในวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต)ซึ่งน้อยครั้งวัตถุมงคลจะมีโอกาสได้มาประกอบพิธีกรรมจึงนับว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเสาะหาอย่างยิ่ง
รายนามพระเกจิอาจารย์ปลุกเสก
1. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวทฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
3. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สงี่ยม) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
4. พระธรรมศิริชัย (ชิต) วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
5. พระเทพสาครมุณี (แก้ว) วัดสุทธิวาตวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6. พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรวราราม(วัดโสธร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
7. พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธราวาส(วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย
8. พระเทพวุฒาจารย์ (เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง จ.สุพรรบุรี
9. พระราชอุทัยกวี (พุฒ) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
10. พระราชญาณดิลก (ชิต) วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
11. พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
12. พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
13. พระวิมลกิจจารักษ์ (สิริ) วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
14. พระสังวราภิมณฑ์เถร (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
15. พระโพธิญาณเถร (ชา) วัดหนองปาพง อ.วารินชำราบ จ.อบลราชธานี
16. พระสุพรหมญาณเถร (พรหมา) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
17. พระโสภณวิสุทธิเถร (สนิท) วัดศีลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
18. พระรัตนากรวิสุทธิเถร (ดุลย์) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
19. พระโบราณคณิสสร (ใหญ่) วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
20. พระศีลวุฒาจารย์ (บาง) วัดหนองพลับ อ.หนองแซม จ.สระบุรี
21. พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เชื่อม) วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง
22. พระครูอนุกูลวิทยา (เส็ง) วัดน้อยนางหงส์ กรุงเทพมหานคร
23. พระครูจันทสโรภาส (เที่ยง) วัดม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
24. พระครูศีลวิสุทธาจารย์ (ผิว) วัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
25. พระครูภาวนาภิรัต (อินทจักร) วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
26. พระครูประดิษฐ์นวการ (บุญ) วัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
27. พระครูสุชัยบุญญาคม (เชื้อ) วัดใหม่บำเพ็ญบุญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
28. พระครูศรีพรหมโสภิต(แพ) วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
29. พระครูวิริยาภรณ์(เริ่ม) วัดจุกกะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
30. พระครูประจิตนวการ(ทอง) วัดบ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
31. พระครูประสิทธิ์วิทยาคม(อ่อน) วัดเพียมาตร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
32. พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (จ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
33. พระครูอุดมสิทธาจารย์(อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
34. พระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
35. พระครูสุวรรณประดิษฐการ(จ้อย) วัดเขาสุุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
36. พระครูกิตติคุณ(กี๋) วัดหูช้าง อ.บางหู จ.นนทบุรี
37. พระศรีคุณาธาร(ศีล) วัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
38. พระครูสัติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
39. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย
40. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
41. พระอาจารย์สาม อภิญจโน(สาม) วัดไตรวิเวกการาม อ.เมือง จ.สุรินทร์
42. พระครูญาณวิศิษฐ์(เฟื่อง) วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
43. พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
44. พระอาจารย์บุญ ชินวโว วัดศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
45. พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก วัดถ้ำเอราวัณ อ.วังสะพุง จ.เลย
46. พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
47. พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้อม จ.เชียงใหม่
48. พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(วัดปากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
49. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 14, 2020 15:00:18
วันที่ปิดประมูล October 15, 2020 16:43:34
ราคาเปิด8
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารไทยพาณิชย์ (คลอง 2) ,

ร่ำรวย

ผู้เสนอราคาล่าสุด

368

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


ขอบคุณครับ EW 4568 3291 5 TH


มังกรทองOctober 29, 2020 04:52:16

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


ร่ำรวยNovember 15, 2020 16:49:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น