HOT HOT HOT รูปถ่ายกันภัย หลวงพ่อจง ปี 2499 วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา หายากสร้างน้อย น่าบูชามากครับ + บัตร DDpra HOT HOT HOT

เปิด สร้างโดย: X-MEN  VIP  (1060)

HOT HOT HOT รูปถ่ายกันภัย หลวงพ่อจง ปี 2499 วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา หายากสร้างน้อย น่าบูชามากครับ + บัตร DDpra HOT HOT HOT

พุทธคุณกันโจร กันไฟ ปกป้องคุ้มครอง ประสบการณ์มากๆสำหรับถ่ายของท่าน 

นานๆจะได้ตัวจริงเสียงจริงมาครับ เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 14, 2020 04:16:09
วันที่ปิดประมูล October 24, 2020 04:16:09
ราคาเปิด4500
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาบิ๊กซีรามอินทรา) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

4500

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น