เปิดวัดใจ...พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิ เนื้อตะกั่วสนิมแดง หน้าตัก 1 นิ้ว พร้อมบัตรรับรอง

ปิด สร้างโดย: หนึ่งหยดน้ำ  VIP  (1760)

พระรัตนะหน้าตัก 1 นิ้ว  เนื้อตะกั่วสนิมแดง อายุ 100 กว่าปีครับ นักเล่นทั่วไปมักมีไว้เพื่อศึกษารักทองและเนื้อตะกั่วเก่า

พระรัตนะเป็นพระที่เริ่มมีการสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นยุครัตนโกสินทร์(ประมาณราชกาลที 1 เป็นต้นมา) เพื่อสืบทอดศาสนา บรรจุตามกรุวัดต่างๆ  ซึ่งส่วนใหญ่พระที่เล่นหาก็สร้างบรรจุกรุเพื่อสืบทอดศาสนาทั้งนั้น โดยได้รับอิทธิพลงานช่างศิลป์มาจากศิลปะอยุธยาตอนปลายในสกุลช่างบ้านพลูหลวง

ลักษณะห่มคลุมจีวรดอกสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย์มีสร้อยสังวาลทรงชฎาแบบเทวดาศิลปะงดงามอลังการแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาและบ้านเมืองในยุคนั้นโดยมากจะพบตามวัดเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เหมาะสำหรับไว้ศึกษาอายุโลหะโบราณ และยังเป็นพระที่น่าบูชาหรือสะสมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพระที่สร้างขึ้นและเก็บตั้งบูชาในเขตพุทธสถานที่มีพระสังฆ์เจริญพุทธมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นมาเป็นร้อยปีซึ่งเป็นการพุทธาภิเสก(ปลุกเสก)ไปในตัวอีกด้วย


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม September 10, 2019 09:12:23
วันที่ปิดประมูล September 11, 2019 09:37:34
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกรุงเทพ (นครราชสีมา) ,

น้ำส้ม

ผู้เสนอราคาล่าสุด

410

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับพัสดุแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ


น้ำส้มSeptember 16, 2019 03:07:16

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


เลขพัสดุค่ะ EF105518523TH ขอบคุณค่ะ


หนึ่งหยดน้ำSeptember 14, 2019 03:18:03

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น