10บาท++พระร่วงหลังยุทธหัตถี เนื้อทองแดง พิธีใหญ่ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่โต๊ะ, หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมปลุกเสกมากมาย) พร้อมบัตรการันตีพระ #3

ปิด สร้างโดย: nnuch12345  VIP  (5275)

พระร่วงยุทธหัตถี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จัดสร้างตามสถานที่ที่พระนเรศวรมหาราชทรงศึกยุทธหัตถี ณ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี เมื่อพุทธศักราช 2513

จัดสร้างโดยพระรักขิตวันมุนี ( ถิร ) วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย เวลา 11.00 น.
สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯเป็นประธานในพิธี
พระอาจารย์ไสว สุมโนเป็นเจ้าพิธี
ช่างเกษม มงคลเจริญ แกะพิมพ์ทรง

พิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2513 วันกองทัพไทย โดยมีพระเกจิอาจารย์ 108 รูป ร่วมพิธีพุทธาภิเษก อาทิ

1 พระราชสุพรรณาภรณ์ (เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
2 พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
3 พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดา กรุงเทพ ฯ
4 พระราชพุทธิรังษี (เจียม) วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
5 พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี
6 พระเมธีธรรมสาร (ไสว) วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
7 พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศน์ กรุงเทพ ฯ
8 พระรักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี
9 พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง จ.สมุทรสาคร
10 พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
11 พระครูศีลพรหมโสภิต (แพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
12 พระครูภาวนากิตติคุณ (น้อย) วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม
13 พระครูสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
14 พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี
15 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) วัดราชนัดดา กรุงเทพ ฯ
16 พระครูโสภนกัลยาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี
17 พระครูพินิจสมาจารย์ (โด่) วัดนามตูม จ.ชลบุรี
18 พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี
19 พระครูประสาทพุทธิคุณ วัดคุ้งวารี จ.สุโขทัย
20 พระครูเอนกคุณากร (แขก) วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี
21 พระครูสุวรรณวรคุณ (คำ) วัดหน่อพุทธางกูร จ.สุพรรณบุรี
22 พระครูสุนทรานุกิจ (กริ่ง) วัดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
23 พระครูสุวรรณวิสุทธิ (เจริญ) วัดธัญญวารี จ.สุพรรณบุรี
24 พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (เพรียว) วัดโพธิทองเจริญ จ.สุพรรณบุรี
25 พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
26 พระครูพินิจวิหารการ (เทียม) วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
27 พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (โพธิ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
28 พระครูใบฎีกาเติม วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
29 พระครูประภัศร์ธรรมาภรณ์ (แต้ม) วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
30 พระครูวิจิตรวิหารการ (เจิม) วัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรี
31 พระครูสุนทรธรรมจารี (อ๊อด) วัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี
32 พระครูอโศกสันติคุณ (สงัด) วัดดอนหอคอย จ.สุพรรณบุรี
33 พระครูอุภัยภาดาทร (ขอม) วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
34 พระครูวิมลสังวร (สังวร) วัดแค จ.สุพรรณบุรี
35 พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
36 หลวงพ่อมิ วัดสิงห์ ธนบุรี
37 พระครูปลัดสงัด วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม กรุงเทพ ฯ
38 พระอาจารย์ไสว วัดราชนัดดา กรุงเทพ ฯ
39 พระอาจารย์สมคิด วัดเลา ธนบุรี
40 พระอาจารย์หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ กรุงเทพ ฯ
41 พระอาจารย์หลวงพ่อกก วัดดอนขมิ้น จ.กาญจนบุรี
42 พระอาจารย์หลวงพ่อเณร วัดพรพระร่วง กรุงเทพ ฯ
43 พระอาจารย์หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก จ.ระยอง
44 พระอาจารย์หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
45 พระครูฉาย วัดชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ
46 พระอาจารย์สร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพ ฯ
47 พระอธิการคำ วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
48 พระอาจารย์เผื่อน วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
49 พระธรรมธรทองดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
50 พระอาจารย์พล วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
51 พระอธิการทอง วัดประตูสาร จ.สุพรรณบุรี
52 พระครูวิบูลย์คุณวัตร (หล่อ) วัดน้อย จ.อ่างทอง
53 พระอาจารย์เกลื่อน วัดรางสงวน จ.อ่างทอง
54 พระครูศีลโสภิต วัดทองพุ่มพวง จ.สุพรรณบุรี
55 ท่านองสรพจนสุนทร วัดกุศลสมาคร กรุงเทพ ฯ
56 พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
57 พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
58 พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) วัดโบสถ์ จ.ลพบุรี
59 พระสมุห์จำลอง วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ จ.อุดรธานี
60 พระครูวิเศษมงคลกิจ วัดกก กรุงเทพ ฯ
61 พระมหาต่วน วัดมเหยงคณ์ จ.สุพรรณบุรี
62 พระครูสุนทรวิริยานุวัตร วัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรี
63 พระครูศรีปทุมรักษ์ วัดศรีบัวบาน จ.สุพรรณบุรี
64 พระครูอาทรศาสนกิจ วัดวังพระนอน จ.สุพรรณบุรี
65 พระครูมงคลนิวิฐ วัดนิเวศน์ธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
66 พระอาจารย์นุรัตน์ วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
67 พระครูปลัดพวน วัดท่าพระยาจักร์ จ.สุพรรณบุรี
68 พระอาจารย์ธีระ วัดท่าพระยาจักร์ จงสุพรรณบุรี
69 พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่
70 พระครูศาสนกิจจาภิรมย์ วัดไผ่เดี่ยว จ.สุพรรณบุรี
71 พระครูวาทีธรรมคุณ วัดลานคา จ.สุพรรณบุรี
72 พระครูพินิตสุวรรณภูมิ วัดยุ้งทลาย จ.สุพรรณบุรี
73 พระใบฎีกาทวน วัดอุทุมพราราม จ.สุพรรณบุรี
74 พระมหาบุญ วัดพันตำลึง จ.สุพรรณบุรี
75 พระใบฎีกาบุญชู วัดไตรรัตนาราม จ.สุพรรณบุรี
76 พระครูสุนทรศีลคุณ วัดนางในธรรมิการาม จ.อ่างทอง
77 พระครูวิเศษสุตกิจ วัดสำโรง จ.อ่างทอง
78 พระครูถาวรธรรมนิเทศ วัดหลวง จ.อ่างทอง
79 พระครูธรรมธรศรีรัตน์ วัดวิเศษ จ.อ่างทอง
80 พระครูวรพรตศีลขันธ์ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี ฯลฯ

ด้านหลัง มีสัญลักษณ์รูปช้างทรง
พระร่วงยุทธหัตถีรุ่นนี้เป็นหนึ่งในพระพิมพ์พระร่วงที่ออกแบบพิมพ์ได้สวยงาม เข้มขลัง อีกทั้งพิธีมหาพุทธาภิเศกใหญ่โดยยอดคณาจารย์ พุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดป้องกันภัยภยันตราย ว่ากันว่าพระพิมพ์พระร่วงนี้เหมาะสำหรับบูชาคู่กายชายชาตรี

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม December 03, 2022 04:47:55
วันที่ปิดประมูล December 04, 2022 05:41:46
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกสิกรไทย (โรบินสันราชบุรี) ,

ASS1168

ผู้เสนอราคาล่าสุด

310

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


ASS1168January 04, 2023 05:45:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


รับผิดชอบประมูลเยี่ยมค่ะ จัดส่งเฟลซเอ็กเพลสให้วันนี้ (7/12/65) ขอบคุณมากค่ะ


nnuch12345December 06, 2022 22:45:57

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (1)
boy99  (1722)
December 03, 2022 05:48:57
30
เอกฤทธิ์  VIP  (395)
December 03, 2022 07:25:37
40
เอกฤทธิ์  VIP  (395)
December 03, 2022 08:38:48 Auto Bid
250
นิกเชียงใหม่  VIP  (2803)
December 03, 2022 08:38:48
260
Piyasak.la  (628)
December 03, 2022 12:41:39
270
นิกเชียงใหม่  VIP  (2803)
December 03, 2022 12:41:39 Auto Bid
270
Piyasak.la  (628)
December 03, 2022 12:41:43
280
นิกเชียงใหม่  VIP  (2803)
December 03, 2022 12:41:43 Auto Bid
280
นิกเชียงใหม่  VIP  (2803)
December 03, 2022 14:32:00 Auto Bid
300
ASS1168  (718)
December 03, 2022 14:32:01
310

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น