@@@เริ่มที่ 300บาท รับประกันพระแท้ครับ@@@พระหูยาน หลังจปร. (รุ่นปืนแตก) วัดราชบพิธ พ.ศ. 2513 เกจิ 108 ปลุกเสกพิธีใหญ่

ปิด สร้างโดย: เทพอมร  VIP   (15222)

พระหูยาน วัดราชบพิธ หลัง จปร.รุ่นปืนแตก ปี 2513 เป็นพระเครื่องที่ สร้างล้อพิมพ์จาก“พระหูยานศิลปะลพบุรี”ได้จัดสร้างเพื่อเป็นการ ฉลอง๑๐๐ปีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 จัดสร้างเนื่องในโอกาส วัดราชบพิตรฯครบ 100ปี โดยการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ มีการจัดสร้างเหรียญรัชกาลที่ 5 และพระหูยาน เป็นต้น โดยมีการสร้างเป็นเนื้อ นวโลหะ และเนื้อทองแดง ซึ่งทั้งสองเนื้อ นายช่างเกษม มงคลเจริญ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ เล่าว่า ได้ทำการเจือ โลหะ ที่ได้จาก พิธีเททอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯเททอง ผสมกับ ชนวนโลหะวัตถุมงคลรุ่นเก่า ๆ ของวัดราชบพิธฯ รวมกับ แผ่นยันต์ลงอักขระของพระเกจิ ผู้ทรงพุทธาคม จากทั่วประเทศ ๑๐๘รูป ในวัตถุมงคล ทั้งเนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดงโดยทั่วถึงกันอย่างพิถีพิถัน พิธีพุทธาภิเษก 3 วัน 3 คืน ณ.พระอุโบสถวัดราชบพิธ ระหว่างวันที่ 29-30-31 มกราคม พ.ศ. 2514 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระมหากรุณา ธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี “จุดเทียนชัย” ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 โดยทางวัดได้อาราธนา พระเกจิ ผู้ทรงวิทยาคุณ ล้วนเเต่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธคมในยุคนั้น โดยผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมพิธีในเเต่ละวัน ทั้ง 108 รูป

พระหูยานรุ่นนี้มีประสบการณ์ขึ้นชื่อในด้านมหาอุตต์ เนื่องจากเคยมีนายทหารที่บูชาไปในสมัยนั้น ได้มีการนำพระรุ่นนี้ไป เลี่ยมพลาสติกแล้วไปแขวนกับ ธงชาติ จากนั้นจึงได้ชักธงชาติระดับเหนือศีรษะ แล้วทำการ “ทดลองยิง” ปรากฎว่าปืนยิงไม่ออกในนัดแรก บรรดาผู้ทดลอง จึงทำการตรวจสอบปืนใหม่แล้วยิงอีกนัด คราวนี้ปรากฏว่าเกิดเสียงระเบิด ดังขึ้น และพอสิ้นเสียงระเบิด ปรากฏ ปากกระบอกปืนที่ใช้ทดลองยิงแตกเป็นรอยร้าว จึงเรียก พระรุ่นนี้ว่ารุ่น “ปืนแตก” องค์นนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำมีขนาด 1.9 คุณ 3.75 เซนติเมตร และยังอัญเชิญตรา จปร. ของรัชกาลที่ 5 มาไว้ด้านหลังองค์พระ พุทธคุณเน้นทางด้านแคล้วคลาด อยู่ยงคงกะพันชาตรี

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น.
๑.) พระเทพสังวรวิมล (เจียง)วัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม
๒.) พระราชธปรมากรณ์(เงิน)วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
๓.)พระครูพิพิธวิหารการ(หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๔.)พระครูสมุห์สำรวย วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา


๕.) พระครูโสภณพัฒนกิจ วัดอัมพวา บางกอกน้อย ธนบุรี กรุงเทพฯ
๖.) พระครูสุทธิการี(หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง จ.สมุทรสาคร
๗.) พระครูโพธิสารประสาธน์(บุญมี)วัดโพธิ์สัมพันธ์ จ.ชลบุรี
๘.) พระครูอุภัยภาดาทร(หลวงพ่อขอม) วัดโพธาราม(วัดไผ่โรงวัว)จ.สุพรรณบุรี ๙.) พระครูนนทกิจวิมล (หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ จ.นนทบุรี
๑๐.) พระครูสมุห์อำพล วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ
๑๑.) พระอาจารย์อรุณ วัดตะล่อม ธนบุรี กรุงเทพฯ
๑๒.) หลวงพ่อกี วัดหูช้าง นนทบุรี

เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
๑.)พระราชสุทธาจารย์(โชติ ระลึกชาติ) วัดวชิราลงกรณ์จ.นครราชสีมา
๒.)พระนิโรธรังสีคัมภีร์เมธาจารย์(หลวงปู่เทสก์ เทสโก)วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
๓.)พระอินทสมาจารย์ (เงิน อินทสโร) วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
๔.)พระครูสภาพรพุทธมนต์(สำเนียง อยู่สถาพร)วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
๕.)พระครูกัลป์ยานุกูล(เฮง)วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพฯ
๖.)พระครูภาวนาภิรม วัดปากน้ำภาษีเจริญ ธนบุรี กรุงเทพ
๗.)พระครูประภัสสรศีลคุณ(เอก)วัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี
๘.)พระครูสมุห์หิน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๙.)หลวง พ่อใหญ่อภินันโท(จุล)วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จ.ลพบุรี
๑๐.)พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโศธาราม จ.อุดรธานี
๑๑.)พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
๑๒.) พระครูใบฎีกาสมาน (หลวงพ่อเณร) วัดพรพระร่วง กรุงเทพฯ

เวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.
๑.) พระราชวตาจารย์ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
๒.)พระโสภณมหาจารย์ วัดดาวดึงนาราม กรุงเทพฯ
๓.) พระวิเชียรมุนี วัดอินทราม กรุงเทพฯ
๔.) พระมหาวาส วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๕.) พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
๖.) พระครูปลัดสงัด วัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ
๗.) พระครูพิบูลมงคล วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
๘.)พระมงคลสุรี วัดนาคกลาง กรุงเทพฯ ๙.) พระครูวินัยธร (เดช) วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ
๑๐.) พระปลัดมานพ วัดชิโนรสราม กรุงเทพฯ
๑๑.) พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
๑๒.) พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิ (สามปลื้ม) กรุง เทพฯ

พระสวดพุทธาภิเษก ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐-๒๑.๐๐น. จำนวน ๔ รูป จากวัดสุทัศนเทพวราราม, ระหว่าง เวลา ๒๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. จำนวน ๔ รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร ๒.วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
๑.) พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม ธนบุรี กรุงเทพฯ
๒.) พระโพธิวรคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
๓.) พระอาจารย์หนู วัดบางกะดี่ กรุงเทพฯ ๔.) พระครูประภัศระธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อแต้ม) วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
๕.) พระครูประสิทธิสารคุณ (พ้น) วัดอุบลวรรณาราม จ.ราชบุรี
๖.) พระครูสังฆวฒาจารย์ (หลวงปู่เย่อ) วัดอาฬาสงคราม จ.สมุทรปราการ ๗.)พระครูสมุห์ทองคำ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี
๘.) พระอาจารย์มงคล (กิมไซ) วัดป่าเกตุ จ.สมุทรปราการ
๙.) พระครูสีลวิสุทธาจารย์ วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี
๑๐.) พระอาจารย์สมภพ เตชบุญโญ วัดสาลีโขภิรตาราม จ.นนทบุรี
๑๑.) พระอาจารย์ยาน วัดถ้ำเขาหลักไก่ จ.ราชบุรี
๑๒.) พระอาจารย์บุญกู้ วัดอโศกตาราม จ.สมุทรปราการ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม May 06, 2024 10:40:55
วันที่ปิดประมูล May 16, 2024 00:20:57
ราคาเปิด280
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารธ.กรุงเทพ (สมุทรปราการ) ,

เพชร เขลางค์

ผู้เสนอราคาล่าสุด

300

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


ผมได้จัดส่งพระให้เรียบร้อยแล้วครับ ED423290995TH เครดิตดี โอนเงินรวดเร็ว อัธยาศัยเยี่ยม เป็นอีกหนึ่งเสียงการันตี ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนครับ


เทพอมรMay 21, 2024 06:40:15

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
เพชร เขลางค์  VIP  (3860)
May 15, 2024 00:20:57
300

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น