*** 150 บาท***ปรกใบมะขาม เนื้อเงิน นวะโลหะ ทองแดง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ สร้างเป็นที่ระลึกอายุ ๙๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ รวม ๓ เนื้อ สวยเดิม วัดใจ เคาะเดียว

ปิด สร้างโดย: sutad3352  (6491)(1)

ปรกใบมะขาม เนื้อเงิน นวะโลหะ ทองแดง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ สร้างเป็นที่ระลึกอายุ ๙๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ รวม ๓ เนื้อ สวยเดิม วัดใจ เคาะเดียว-3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ลำดับที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6  โดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระพิมลธรรม (เขมาภิรโต ยัง ป.ธ.8) วัดโสมนัสวิหาร เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนามนี้เป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สำหรับคณะธรรมยุตขึ้นเป็นรูปแรก แล้วมีพระสงฆ์สืบตำแหน่งนี้มาแล้วทั้งหมด 7 รูป สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) จึงเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ลำดับที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ประวัติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)

ท่านเกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ณ บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) โยมบิดาชื่อช่วย โยมมารดาชื่อกา นามสกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 11 คน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) บรรพชาเมื่อ พ.ศ. 2472 ที่วัดบ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ) โดยมีญาคูโม้เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ออกธุดงค์ติดตามครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม และขอนแก่น แล้วบรรพชาญัติเป็นสามเณรธรรมยุต โดยมีหลวงปู่สิงห์ ขนฺตญาคโม แห่งวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

ในปี พ.ศ. 2480 ขณะอายุ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 โดยมีพระมหารัชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระรัชชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณรังษี (สุวรรณ ชุตินฺธโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดเส็ง ทินฺนวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (ภายหลังรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเนกขัมมมุนี)

สมณศักดิ์

  • 5 ธันวาคม 2499 ดำรงตำแหน่งเป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ พระอริยเมธี
  • 5 ธันวาคม 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม รามวาสี
  • 5 ธันวาคม 2514 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 ธันวาคม 2519 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมบัณฑิต วิจิตรปฏิภาณสุโกศล วิมลคัมภีรญาณ นิเทศกาจารย์วิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 ธันวาคม 2532 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระอุดมญาณโมลี สีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมล โสภณธรรโมวาทานุสาสนี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 ธันวาคม 2544 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรธรรมวาที ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร พุทธบริษัทปสาทกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี นับเป็นรูปที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 19, 2020 05:44:53
วันที่ปิดประมูล October 28, 2020 03:10:04
ราคาเปิด140
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารธนาคารกรุงไทย (อนุสาวรีชัยฯ) ,

พรานบุญ

ผู้เสนอราคาล่าสุด

160

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


sutad3352November 28, 2020 03:19:00

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


พรานบุญNovember 28, 2020 03:19:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น