**วัดใจ!! 20 บาท** สี่หูห้าตาครูบาบุญมา รุ่นมงคลบารมี90 ปี2556 เนื้อกะไหล่ทอง No.1095 วัดบ้านสา จ.ลำปาง +บัตรดีดี

ปิด สร้างโดย: แตงโมจินตหรา  VIP  (1975)

ดินแดนล้านนา คืออาณาจักรเก่าแก่กว่าพันปี อยู่ตอนเหนือสุดของสยามหรือประเทศไทย ประกอบด้วยหัวเมืองกลุ่มใหญ่ ที่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ล้านนามีภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรมและประเพณีเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นมากมาย

แผ่นดินล้านนา มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตที่เชี่ยวชาญไสยเวทและไสยศาสตร์สร้างพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง เป็นตำนานสืบต่อมาให้เซียนพระและนักสะสมได้กล่าวขานมายาวนานจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เช่น ครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าของฉายา นักบุญล้านนา พระเถระนักพัฒนาที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองในท้องถิ่น เป็นผู้บุกเบิกแผ้วทางและทำบันไดขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ที่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ วัตถุมงคลทุกรุ่นของท่านได้รับความนิยมกันกว้างขวางและยังมีอดีตพระเกจิดัง ๆ อีกหลายรูป

แต่ในวันนี้หลายคนยกย่อง พระครูมงคลบุญญาคม (ครูบาบุญมา สุภัทโท) ด้วยความเคารพนับถือสุดใจ ท่านสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลของขลังไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด ก็ล้วนโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสุดยอดเครื่องรางแห่งแผ่นดินล้านนา สี่หูห้าตา หรือพระอินทร์จำแลง ถือว่าเป็นวัตถุมงคลแห่งโชคลาภ ใครอยากได้สิ่งใดอธิษฐานขอพร มักได้สมปรารถนาอย่างน่าประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งนัก

พระครูมงคลบุญญาคม หรือ ครูบาบุญมา สุภัทโท ปัจจุบันนี้อายุ ๘๙ ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ท่านเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด ครูบาเจ้าเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ ครูบาธรรมชัย วัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง ครูบายอดใจ สิริโย วัดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นับเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาธรรมสูง ชอบความสันโดษ อารมณ์ดี ไม่เคยโกรธเคืองผู้ใด คำพูดของท่านส่วนมากจะเป็นปริศนาธรรม ไม่เคยคุยโม้โอ้อวดคุณวิเศษ น่าแปลกที่ลูกศิษย์และผู้คนที่ไปกราบนมัสการท่านมักประสบโชคลาภกันบ่อย ๆ จึงทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามมาอย่างท่วมท้น ท่านชอบช่วยเหลือคนยากไร้ และอบรมสั่งสอนธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ทุกคนหมั่นทำความดี

ครูบาบุญมา สุภัทโท มีนามเดิมว่า บุญมา นามสกุล ตามปัญญา เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปี ชวด บิดาชื่อ นายมี มารดาชื่อ นางเอ้ย ตามปัญญา อยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๕ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด ๖ คน ท่านเป็นบุตรคนที่สาม เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ ได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พออายุได้ ๑๕ ปี ก็บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ่อส้ม ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยมีพระครูปัญญาโสภิตเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาเล่าเรียนอักขระ พยัญชนะ จนแตกฉานและเชี่ยวชาญลึกซึ้งครั้นเมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดสาหลวง ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีพระครูโถมมนียคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุขคัมภีโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระตัน สุทินธโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้นท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสามารถสอบได้นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอกตามลำดับ

การเล่าเรียนวิชาอาคมและไสยเวทนั้น ครูบาบุญมา ดั้นด้นไปร่ำเรียนมาจากพระอุปัชฌาย์ของท่านคือ พระครูโถมมนียคุณ โดยมุ่งเน้นเรียนวิปัสสนากรรมฐานและลงอักขระแผ่นยันต์ ณ สำนักวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งพระครูโถมมนียคุณ ไม่ธรรมดาเช่นกัน ท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสะภะเถระ) และพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ป.ธ ๙) และครูบาบุญมายังไปศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมกับครูบาธรรมชัย วัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง อยู่หลายปี ก่อนเข้าไปปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ ครูบาเจ้าเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์และยึดเป็นหลักปฏิบัติประจำวันจนทุกวันนี้

จากนั้นครูบาบุญมา ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยอดทางด้านวิชาอาคมกับครูบายอดใจ สิริโย แห่งวัดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จนมีความรู้แตกฉานเป็นอย่างดี และได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับ ครูบาพรหมมา วัดพระพุทธบาท ตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยนั้นอีกด้วย

ในโอกาสดีปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ครูบาบุญมา ได้เมตตาให้ศิษยานุศิษย์จัดสร้างสุดยอดวัตถุมงคล สี่หูห้าตา หรือ พระอินทร์จำแลง มงคลบารมี ๘๙ รุ่น ๑ ขึ้นให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวง เสริมโชคลาภและเกื้อหนุนทุกสิ่งทุกอย่าง ดลบันดาลให้ร่ำรวยสี่หูห้าตา หรือ พระ อินทร์จำแลง กินไฟถ่ายเป็นทอง จุดกำเนิดเกิดจากนิทานพื้นบ้านของชาวล้านนาที่เล่าขานว่า กาลครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล มีหนุ่มกำพร้าฐานะยากจนข้นแค้น มีที่ดินทำกินเพียงน้อยนิดไว้สำหรับปลูกข้าว ปีหนึ่งเกิดแล้งจัด ต้นข้าวที่ปลูกไว้แห้งตายไปมาก พระอินทร์บนสวรรค์มองด้วยทิพย์ญาณเห็นความลำบากจึงอยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยาก เหาะลงมาแปลงกายเป็นสัตว์ประหลาด มีหูสี่หู มีดวงตาห้าดวง บุกเข้าไปกัดกินต้นข้าวในนาจนเสียหาย ชายหนุ่มไปพบเห็น โมโหสุดขีด คิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ไม่มีอาวุธชนิดใดทำร้ายได้เลย จึงตัดสินใจจับตัวไว้และนำกลับไปผูกติดไว้กับเสากระท่อมที่พัก ตกเย็นชายหนุ่มนำอาหารให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกินด้วยความสงสาร น่าแปลกมันไม่ยอมกินสักคำเดียว กลับยืนตัวสั่นงันงกดูเหมือนว่าอากาศหนาวจัด ชายหนุ่มจึงหาฟืนมาก่อไฟให้ผิง หลังจากนั้นชายหนุ่มก็เข้าไปพักผ่อนภายในกระท่อม ปรากฏว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นจับถ่านไฟก้อนแดง ๆ ที่กำลังร้อนจ้า กัดกินเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อยและถ่ายอุจจาระออกมาเป็นทองคำ ชายหนุ่มดีใจมากนำทองคำไปขายแลกเงินได้มามากมายกลายเป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืน

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม November 08, 2018 11:44:43
วันที่ปิดประมูล November 09, 2018 11:48:00
ราคาเปิด20
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกสิกรไทย (โลตัสรังสิต) ,

Nick22

ผู้เสนอราคาล่าสุด

200

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับพระเรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณสมาชิกคุณภาพอีกท่านครับ


Nick22November 23, 2018 12:59:41

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


เลขพัสดุค่ะ ET991146206TH ขอบคุณค่ะ


แตงโมจินตหราNovember 20, 2018 03:23:04

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น