เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี2516 พระสวยผิวเดิม 235 บาท

ปิด สร้างโดย: วิเศษมงคล   (2911)


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม November 13, 2011 13:08:02
วันที่ปิดประมูล November 14, 2011 15:15:33
ราคาเปิด220
เพิ่มครั้งละ15
ธนาคารกสิกรไทย (สุระสงคราม ลพบุรี) , กสิกรไทย (สุระสงคราม ลพบุรี) ,

yanyongp

ผู้เสนอราคาล่าสุด

235

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อyanyongpNovember 22, 2011 05:18:33

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


สมาชิกคุณภาพเยี่ยม จัดส่งเลขที่ RE 5371 3371 5 TH


วิเศษมงคลNovember 18, 2011 06:17:45

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น