*** วัดใจ *** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดง ปี 17 เกจิ-อาจารย์ ร่วมปลุกเสกเพียบ

ปิด สร้างโดย: ทานตะวัน  (1811)(1)

เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดง ปี 17 เกจิ-อาจารย์ ร่วมปลุกเสกเพียบ หลวงปู่ขาวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพกราบไหว้ วัตถุมงคลที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากท่านมีพุทธคุณสูงทางด้านแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมตตามหานิยม เหรียญนี้จัดสร้างโดยมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2517 โดยหลวงปู่ขาวอธิษฐานจิต และเหรียญนี้ได้เข้าร่วมปลุกเสกกับ พระสมเด็จทรงจิตรลดา นางพญา (หลังอุณาโลม ) และ ( หลัง สก ) ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2519 เป็น เวลา 7 วัน 7 คืน เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสก มีดังนี้ 1.หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง 2.หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ 3.หลวงพ่ออ่อน วัดไพรธาราม 4.หลวงพ่อโสภณ วัดศรีไพนแท่น 5.หลวงพ่อเปลื่อง วัดบางแก้วผดุงธรรม 6.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 7.หลวงพ่อไพทูรย์ วัดโพธินิมิต 8.หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม 9.พระอาจารย์ศรี วัดประชาคมวนาราม 10.หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิคม 11.หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม 12.หลวงพ่อขม วัดป่าบ้านบัวค่อม 13.พระอาจารย์สาม วัดไตรวิเวกการาม 14.หลวงปู่เหรียญ วัดป่าอรัญญาบรรพต 15.หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ 16.หลวงพ่อหัวพา วัดป่าพระพนิต 17.หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน 18.หลวงพ่อโชติ วัดภุเขาแก้ว 19.พระครูวินิตวัฒนกุล วัดบ้านนาเจริญ 20.พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 21.หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม 22.หลวงพ่อถิระ วัดป่าเลย์ไลย์ 23.หลวงพ่อสนิท วัดศรีขันธาราม 24.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 25.พระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิราชาวาส 26.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร 27.หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง 28.หลวงพ่อสา วัดราชนัดดาราม 29.หลวงพ่อช่วน วัดพนมสารคาม 30.หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมมงคลคีรีเขต 31.พระอาจารย์ไสว วัดป่าสิริสาลวัน 32.หลวงปู่จันทร์ (อายุ 120 ปี ) วัดบ้านมะขาม 33.หลวงพ่อแช่ม วดดอนยายหอม 34.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง 35.หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ์ 36.อาจารย์นอง วัดทรายขาว 37.หลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดจันทาราม 38.หลวงพ่อพล วัดหนองคณที 39.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หมายเหตุ พระอาจารย์ที่นั่งบริกรรมภาวนาเกิน 1 คืน มีดังนี้ 1.หลวงปู่โต๊ะ 5 คืน 2.หลวงพ่อขม 3 คืน 3.พระอาจารย์อ่อน 2 คืน 4.พระอาจารย์สาม 2 คืน 5.หลวงพ่อบุณมา 2 คืน 6.พระอาจารย์เปลื้อง 5 คืน 7.พระอาจารย์สี 2 คืน 8.พระอาจารย์วัน 2 คืน 9.หลวงพ่อช่วน 2 คืน ยังมีอีกหลายรายการ ลองแวะเข้ามชมก่อนนะครับ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม June 24, 2015 13:25:38
วันที่ปิดประมูล June 25, 2015 13:41:20
ราคาเปิด10
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกสิกรไทย (สืลมชอย 1 อาคารซิดลิดเฮ้าส์) ,

มีจงมี1

ผู้เสนอราคาล่าสุด

220

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดง ปี 17 เกจิ-อาจารย์ ร่วมปลุกเสกเพียบ หลวงปู่ขาวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพกราบไหว้ วัตถุมงคลที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากท่านมีพุทธคุณสูงทางด้านแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมตตามหานิยม เหรียญนี้จัดสร้างโดยมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2517 โดยหลวงปู่ขาวอธิษฐานจิต และเหรียญนี้ได้เข้าร่วมปลุกเสกกับ พระสมเด็จทรงจิตรลดา นางพญา (หลังอุณาโลม ) และ ( หลัง สก ) ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2519 เป็น เวลา 7 วัน 7 คืน เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสก มีดังนี้ 1.หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง 2.หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ 3.หลวงพ่ออ่อน วัดไพรธาราม 4.หลวงพ่อโสภณ วัดศรีไพนแท่น 5.หลวงพ่อเปลื่อง วัดบางแก้วผดุงธรรม 6.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 7.หลวงพ่อไพทูรย์ วัดโพธินิมิต 8.หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม 9.พระอาจารย์ศรี วัดประชาคมวนาราม 10.หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิคม 11.หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม 12.หลวงพ่อขม วัดป่าบ้านบัวค่อม 13.พระอาจารย์สาม วัดไตรวิเวกการาม 14.หลวงปู่เหรียญ วัดป่าอรัญญาบรรพต 15.หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ 16.หลวงพ่อหัวพา วัดป่าพระพนิต 17.หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน 18.หลวงพ่อโชติ วัดภุเขาแก้ว 19.พระครูวินิตวัฒนกุล วัดบ้านนาเจริญ 20.พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 21.หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม 22.หลวงพ่อถิระ วัดป่าเลย์ไลย์ 23.หลวงพ่อสนิท วัดศรีขันธาราม 24.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 25.พระอาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิราชาวาส 26.หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร 27.หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง 28.หลวงพ่อสา วัดราชนัดดาราม 29.หลวงพ่อช่วน วัดพนมสารคาม 30.หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมมงคลคีรีเขต 31.พระอาจารย์ไสว วัดป่าสิริสาลวัน 32.หลวงปู่จันทร์ (อายุ 120 ปี ) วัดบ้านมะขาม 33.หลวงพ่อแช่ม วดดอนยายหอม 34.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง 35.หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ์ 36.อาจารย์นอง วัดทรายขาว 37.หลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดจันทาราม 38.หลวงพ่อพล วัดหนองคณที 39.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หมายเหตุ พระอาจารย์ที่นั่งบริกรรมภาวนาเกิน 1 คืน มีดังนี้ 1.หลวงปู่โต๊ะ 5 คืน 2.หลวงพ่อขม 3 คืน 3.พระอาจารย์อ่อน 2 คืน 4.พระอาจารย์สาม 2 คืน 5.หลวงพ่อบุณมา 2 คืน 6.พระอาจารย์เปลื้อง 5 คืน 7.พระอาจารย์สี 2 คืน 8.พระอาจารย์วัน 2 คืน 9.หลวงพ่อช่วน 2 คืน ยังมีอีกหลายรายการ ลองแวะเข้ามชมก่อนนะครับ


ทานตะวันJune 27, 2015 16:59:00

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ขอบคุณครับ (auto feedback)


มีจงมี1July 25, 2015 13:45:04

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น