เสมารุ่นแรก(หน้าแก่) หลวงปู่เจียม อติสโย จ.สุรินทร์

ปิด สร้างโดย: จันทร์หอม  VIP  (8666)


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 09, 2020 14:44:32
วันที่ปิดประมูล January 14, 2020 15:33:32
ราคาเปิด240
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารไทยพานิชย์ (บิก๊ซีอุดรธานี) , ไทยพานิชย์ (บิก๊ซีอุดรธานี) ,

Laoteng

ผู้เสนอราคาล่าสุด

260

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
WEEKANGTIN  VIP  (3172)
January 13, 2020 15:33:32
250
Laoteng  (671)
January 14, 2020 00:41:10
260

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น