แดงแรก...รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม

ปิด สร้างโดย: มหาเทพ  VIP  (305)

สวยไม่ทราบที่ครับ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม June 16, 2020 14:36:29
วันที่ปิดประมูล June 17, 2020 20:13:44
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารกรุงไทย (ถนนชยางกูร) , กรุงไทย (ถนนชยางกูร) ,

เอกโรงช้าง

ผู้เสนอราคาล่าสุด

120

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


1+สมาชิกคุณภาพครับ


มหาเทพJune 19, 2020 02:12:30

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


เอกโรงช้างJuly 17, 2020 20:19:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น