พระกริ่งบัวหลวง+พระชัยวัฒน์บัวหลวง หลวงพ่อรักษ์ สัมฤทธิ์ หล่อโบราณ ก้นยันต์ .....เคาะแรก

เปิด สร้างโดย: สุขี  VIP   (2509)

มีโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกองค์ ตำนานแห่ง " พระกริ่งบัวหลวง พระชัยวัฒน์บัวหลวง" นะบังเมฆา‬ สำแดงฤทธิ์  เทวดา‬ พรมน้ำมนต์ ๙ นาที   สุมหุ่นเตรียมพิธีหล่อ ‪‎พระชัยวัฒน์‬ ‪+พระกริ่งบัวหลวง‬  ณ ปรัมพิธี ด้านหน้าอุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา   คณะช่างหล่อ กำลังเตรียมงาน ก่ออิฐเพื่อจะทำการสุมหุ่นขี้ผึ้งเบ้าพระกริ่ง ด้าน‬ ฝ่าย พระครูปลัดสุรินทร์ เจ้าพิธีฯ ก็เตรียมงานการใหญ่ นำชนวนมาสารต่าง เข้าสู่อุโบสถมหาอุตม์ ( ซึ่งชนวนแต่ละอย่างล้วนทรงอิทธิฤทธิ์ครอบจักรวาล ‪#‎ที่หลวงพ่อรักษ์เสกกำกับไว้‬ ) ....‪‎เมื่อถึงเวลา‬ ๑๕.๐๙ น. เป็นฤกษ์ที่หลวงพ่อรักษ์   กำหนดให้ทำพิธีสุมหุ่นเบ้าพระฯ เจ้าพิธีฯ เริ่มจุดไฟเบิกเตา เพื่อทำการสุมหุ่น เกิดเหตุอัศจรรย์‬ จากแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ๆมีก้อนเมฆลอยมาบัง‬ พระอาทิตย์ ทั้งๆที่ก่อนนี้ท้องฟ้าโล่งมากๆมีแต่แสงแดดที่ร้อนแรง ไร้ซึ่งก้อนเมฆ แต่พอเริ่มจุดเตาไฟสุม มี ‎ก้อนเมฆใหญ่‬มาบัง พระอาทิตย์ไว้ ทำให้แดดร่ม  ศิษย์วัดจึงเอ่ยกับพระครูบา‬ ว่า เกิดเหตุอัศจรรย์มากเลยครับ พระครู” พระครูบาจึงตอบไปว่า  “ นี่คืออำนาจพุทธคุณมหาบารมี ของ พระชัยวัฒน์ พระกริ่งรุ่นนี้ เพราะมวลสารที่ เรานำไปในอุโบสถนั้น มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ที่หลวงพ่อรักษ์ ได้จารปลุกเสกไว้ และหลอมเป็นแท่งชนวน  ที่สำคัญ‬ รู้ไหมว่าทำไม เมฆจึงมาบดบังพระอาทิตย์ ที่ไม่ธรรมดานะ‬ เป็นเพราะอำนาจฤทธิ์ของพระยันต์นะบังเมฆา‬” ซึ่งเป็นหนึ่งใน นะปถมัง ทั้ง ๑๔ นะ  ที่ใช้ในตำรา พิธีหล่อพระเครื่องรุ่นนี้ โบราณว่ายันต์นี้จะสำแดงฤทธิ์ต่อเมื่อเทวดาท่านลงมาอนุโมทนา พิธีจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์เช่นนี้ไง พระรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะ‬” เทวดาพรมน้ำมนต์ ๙ นาที  หลังจาก เมฆบัง พระอาทิตย์สักคู่หนึ่ง เรื่องราวที่อัศจรรย์ ก็เกิดขึ้น สายฝนโปรยลงมา‬ แบบฝุ่นละออง เป็นระยะเวลา ได้ ๙ นาที แล้วก็หยุดโปรย.....หลังจากนั้น เมฆก็คลายออกจากพระอาทิตย์ เหตุการณ์กลับเป็นปกติ แสงแดดร้อนเหมือนเช่นเคย ..‎ซึ่งเหตุการณ์‬ แบบนี้ พระโบราณจารย์ท่านเคยกล่าวว่า “ ฤทธิ์ของเทวดา เทวดาท่านลงมาในพิธี ‪‎เปรียญประดุจเทวดาพรมน้ำมนต์‬ เป็นการอวยพร ให้เป็นสุดยอดมหามงคลของ วัตถุมงคลรุ่นนี้”...ทั้งนี้เกิดขึ้นโดย ‪#‎บุญฤทธิ์อิทธิ์ฤทธิ์บุญบารมีของ‬ หลวงพ่อรักษ์‬ อนาลโย” ที่ท่านอธิษฐานบารมี และ จารแผ่นพระยันต์ และหล่อหลอมชนวนยันต์ต่างๆ แลกำหนดฤกษ์ สร้างสถาปนา “ ‪‎ชัยวัฒน์บัวหลวง‬ +พระกริ่งบัวหลวง” เพื่อมุ่งหวัง ให้สาธุชน ที่นำไปบูชา เกิดความเป็นสิริมงคล เพื่อนำไปบูชา เพื่อเสริมดวงชาตาคุ้มครองและนำพา ให้ พ้นจากความยุ่งยาก ขัดสนจนยาก ผ่านพ้นอุปสรรค รอดพ้นจากสรรพภัย ทั้ง ภัยเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และ..ภัยจากมนุษย์ชาติ ตลอดจนโรคาพยาธิทั้งปวง      ซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นมหามงคลอันประเสริฐ ตามตำรับตำราที่ ทรงคุณวิเศษ ที่ครูบาอาจารย์ได้บัญญัติ และจัดสร้าง ไว้ตามพระคัมภีร์ อันเป็นมหาวิเศษและ มีดังนี้...  ๑. พระกริ่งบัวหลวง แลตลอดจน พระเครื่องอันเป็นของวิเศษทั้งปวง  ๒.‪‎พระชัยวัฒน์บัวหลวง‬ อันทรงพุทธานุภาพ ล้ำค่าทรงความหมายอันประเสริฐว่า....มีชัยชำนะมวลมารแลอุปสรรคอุปัทวันตรายทั้งปวง ให้จำเริญรุ่งเรืองวิวัฒนาสถาพร อุดมสมบูรณ์ บริบูรณ์มั่นคง เสริมดวงชาตา วาสนาบารมีมิให้ตกต่ำลำบาก พอให้รอดตัวและให้รุ่งเรืองตามบุญวาสนาของแต่ละบุคคล ตามกฏแห่งกรรมที่ได้สร้างสมกันมาของแต่ละผู้ ฉะนั้น ....‪‎ที่สำคัญสิ่งแท่งชนวนศักดิ์สิทธิ์‬ ที่เป็นยอดคุณวิเศษ ที่ หลวงพ่อรักษ์ ได้กำหนดฤกษ์ยาม ลงเหล็กจาร บนแผ่นโลหะ แล้วนำหล่อหลอมเป็น ‪#‎ทองชนวนมหายันต์‬ และปลุกเสกเก็บไว้ ๕ ปี นั่นคือ “ พระยันต์นะ๑๐๘” ประกอบด้วย ๑.ยันต์ปทุมจักร์ ๒.ยันต์ปทุมจักร์ ๓.ยันต์ปทุมจักร์ ๔.ยันต์ปทุมจักร์ ๕.ยันต์ปทุมจักร์ ๖.ยันต์ภคะวัมปติ ๗.ยันต์ภคะวัมปติ ๘.ยันต์ภคะวัมปติ ๙.ยันต์ภคะวัมปติ ๑๐.ยันต์ภคะวัมปติ ๑๑.ยันต์กันภัย ๑๒.#ยันต์กันภัย ๑๓.ยันต์กันภัย ๑๔.ยันต์กันภัย ๑๕.ยันต์กันภัย ๑๖.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๗.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๘.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๙.ยันต์พระไตรสะณาคม ๒๐.ยันต์พระจตุราริย์สัจจ์ ๒๑.#ยันต์พระจตุราริย์สัจจ์ ๒๓.ยันต์จักรศิรโลกย์ ๒๔.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๕.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๖.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๗.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๘.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๙.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๐.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๑.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๒.ยันต์มงกุฎพระเจ้า ๓๓.#ยันต์พระบาระมี๓๐ทัศ ๓๔.ยันต์มหาละลวย ๓๕.ยันต์มหาละลวย ๓๖.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๗.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๘.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๙.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๔๐. ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๔๑.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๒.#ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๓.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๔.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๕. ยันต์โสฬสมงคล ๔๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑ ๔๗. ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒ ๔๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๓ ๔๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๔ ๕๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๕ ๕๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๖ ๕๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๗ ๕๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๘ ๕๔. ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๙ ๕๕.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๐ ๕๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๑ ๕๗.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๒ ๕๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๓ ๕๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๔ ๖๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๕ ๖๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๖ ๖๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๗ ๖๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๘ ๖๔.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๙ ๖๕.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๐ ๖๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๑ ๖๗.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๒ ๖๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๓ ๖๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๔ ๗๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๕ ๗๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๖ ๗๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๗ ๗๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๘ ๗๔.#ยันต์กันโจรกันภัยทั้งปวง ๗๕.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๑ ๗๖.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๒ ๗๗.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๓ ๗๘.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๔ ๗๙.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๕ ๘๐.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๖ ๘๑.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๗ ๘๒.ยันต์กันอมนุษย์ ๘๓.#ยันต์กันอมนุษย์ ๘๔.ยันต์กัมหมี ๘๕.ยันต์กันช้าง ๘๖.ยันต์กันเสนียด ๘๗.ยันต์กันเสนียด ๘๘.#ยันต์ทำความชนะ ๘๙.ยันต์ทำความชนะ ๙๐.ยันต์กันธนูหน้าไม้ ๙๑.ยันต์กันธนูหน้าไม้ ๙๒.ยันต์กันฟืนไฟ ๙๓.ยันต์กันโจร ๙๔.ยันต์กันคุณ ๙๕. #ยันต์กันทั้งปวง ๙๖.ยันต์กันหมอกควัน ๙๗.ยันต์กันหมอกควัน ๙๘.ยันต์กันหมอกควัน ๙๙.ยันต์กันหมอกควัน ๑๐๐. ยันต์กันผี ๑๐๑.ยันต์กันอุบาทว์ ๑๐๒.ยันต์กันหอกดาบ ๑๐๓.ยันต์กันแรดและควาย ๑๐๔.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๕.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๖.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๗.ยันต์ชรฎามหาพรหม และ ๑๐๘.ยันต์จตุโร และ มหายันต์ยอดปาฏิหาริย์ “นะปถมัง๑๔นะ” ประกอบด้วย ๑.ยันต์นะครอบจักรวาล ๒.ยันต์นะนาคบาศ ๓.#ยันต์นะบังเมฆา ๔.ยันต์นะกำจัด ๕.ยันต์นะกำจาย ๖.ยันต์นะทน ๗.ยันต์นะบริชาทุกทิศ ๘.ยันต์นะบังไตรภพ ๙.ยันต์นะบังสมุด ๑๐.ยันต์นะปิด ๑๑.ยันต์นะปิดอากาศ ๑๒.ยันต์นะล้อม ๑๓.ยันต์วะชิราวุธ และ ๑๔.ยันต์นะสะท้านดินไหว ยันต์ทั้งหมดนี้มีพุทธคุณครอบจักรวาล เช่น ป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวง, กันสรรพโรค , มีคุณหาที่สุดมิได้, กันภัยต่างๆ ป้องกันอุบัติภัย , อุดมมงคล, แคล้วคลาดอาวุธทั้งปวง, เสริมสร้างสิริมงคล, ทำให้บังเกิดทรัพย์ เสริมสร้างตบะเดชะ, เมตตามหานิยม ,คุ้มภัยอันตรายทั้ง ๔ ทิศ ,กันโจรทั้งปวง ,กันอมนุษย์ สัตว์ร้าย เขี้ยวงา กันเสนียด ,ชนะความ    ด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อว่า พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ จึงสามารถคุ้มครองได้ครอบจักรวาล ทำน้ำมนต์ได้ กันผี กันภัยต่างๆ เกื้อหนุนเสริมดวงชาตาคุ้มครองและนำพา ให้ พ้นจากความยุ่งยาก ขัดสนจนยาก ผ่านพ้นอุปสรรค รอดพ้นจากสรรพภัย ทั้ง ภัยเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ชาติ ตลอดจนโรคาพยาธิทั้งปวง ได้อย่างประเสริฐสุดเลยทีเดียว นับว่าเป็นนิมิตหมายแลเป็นสุดยอดของพระเครื่องของเมืองไทยอีกรุ่นหนึ่ง ที่วัตถุมงคล“ พระชัยวัฒน์บัวหลวง พระกริ่งบัวหลวง” ท่านใดมีไว้สักการบูชาเป็นมงคลยิ่งนัก มีบุญมีบารมียิ่ง สาธุๆๆๆๆ  

เหลือเวลา

วันที่เริ่ม October 10, 2019 07:31:20
วันที่ปิดประมูล October 20, 2019 07:31:20
ราคาเปิด1300
เพิ่มครั้งละ100
ธนาคารกสิกรไทย (พัทยากลาง) , กสิกรไทย (พัทยากลาง) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

1300

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น