เต่าหลวงปู่หลิวพิมพ์กลาง

ปิด สร้างโดย: poysa  VIP   (2020)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 26, 2019 01:14:39
วันที่ปิดประมูล August 27, 2019 05:04:01
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงไทย (จอมบึง) ,

บูรพาวิถี

ผู้เสนอราคาล่าสุด

150

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


poysaSeptember 27, 2019 05:08:00

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


บูรพาวิถีSeptember 27, 2019 05:08:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น