สมเด็จจิตรดาครับ

ปิด สร้างโดย: rank61  (864)

สมเด็จจิตรดาครับ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 27, 2019 06:26:48
วันที่ปิดประมูล August 28, 2019 10:19:13
ราคาเปิด140
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารธ.กรุงเทพ ( บางรัก) ,

endless88

ผู้เสนอราคาล่าสุด

150

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


endless88September 28, 2019 10:58:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


จอบคณุครับ


rank61August 31, 2019 21:08:20

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น