เมนูหลัก

เหรียญเก่ามีจารด้านหลัง ปิดเคาะเดีายว 500 ครับ

ปิด สร้างโดย: surasa  (699)

เหรียญเก่ามีจารด้านหลัง   ปิดเคาะเดียว   500   ครับ  **  สนใจติดต่อ  082  3041999  ** 

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 08, 2018 10:05:14
วันที่ปิดประมูล January 09, 2018 11:24:05
ราคาเปิด500
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) , ไทยพาณิชย์ (สุพรรณบุรี) ,

กันหะเนหะ

ผู้เสนอราคาล่าสุด

520

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


ขอบคุณครับ


surasaFebruary 01, 2018 10:55:41

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ


กันหะเนหะJanuary 12, 2018 16:05:43

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น