สมเด็จเก่าๆ

ปิด สร้างโดย: poysa  VIP   (2170)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม September 08, 2021 00:27:24
วันที่ปิดประมูล September 09, 2021 08:13:47
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงไทย (จอมบึง) ,

khong_man

ผู้เสนอราคาล่าสุด

200

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


khong_manOctober 09, 2021 08:23:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


poysaOctober 09, 2021 08:23:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น