เหรียญเก่าห่วงเชื้่อม..เคาะเดียว

ปิด สร้างโดย: Mostcollection   (3263)

ขอบเรียบ


เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 03, 2019 04:11:17
วันที่ปิดประมูล October 05, 2019 12:14:04
ราคาเปิด150
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาย่อยกาดสวนแก้ว (เชียงใหม่)) , ไทยพาณิชย์ (สาขาย่อยกาดสวนแก้ว (เชียงใหม่)) ,

kittidet.n

ผู้เสนอราคาล่าสุด

170

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


MostcollectionNovember 05, 2019 12:18:00

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


kittidet.nNovember 05, 2019 12:18:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น