หลวงพ่อเงินสวย ๆ ค่ะ

ปิด สร้างโดย: พรสมเด็จโตเงิน  VIP  (257)

หลวงพ่อเงินสวย ๆ ค่ะ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม October 14, 2019 01:58:29
วันที่ปิดประมูล October 24, 2019 01:58:29
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงเทพ ฯ (มหาลัยแม่ฟ้าหลวง) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

100

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น