สมเด็จเก่าๆ

ปิด สร้างโดย: poysa  VIP   (1985)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 29, 2019 04:47:18
วันที่ปิดประมูล August 30, 2019 05:58:16
ราคาเปิด90
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ราชบุรี) ,

tunchumporn

ผู้เสนอราคาล่าสุด

100

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


poysaSeptember 30, 2019 06:08:01

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับแล้วครับ


tunchumpornSeptember 13, 2019 01:52:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
tunchumporn  (795)(1)
August 29, 2019 05:58:16
100

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น