หลวงปู่ทวดเนื้อโลหะไม่ทราบที่ค่ะ

ปิด สร้างโดย: พรสมเด็จโตเงิน  (341)(1)

หลวงปู่ทวดเนื้อโลหะไม่ทราบที่ค่ะ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 16, 2020 01:40:19
วันที่ปิดประมูล January 26, 2020 01:40:19
ราคาเปิด200
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงเทพ ฯ (มหาลัยแม่ฟ้าหลวง) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

200

ราคาล่าสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น