สมเด็จเก่าๆ

ปิด สร้างโดย: poysa  VIP   (2020)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม September 11, 2019 22:44:02
วันที่ปิดประมูล September 15, 2019 16:12:04
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงไทย (จอมบึง) ,

nut0605

ผู้เสนอราคาล่าสุด

150

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


เยี่ยม


nut0605September 20, 2019 15:18:14

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


poysaOctober 15, 2019 16:18:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น