เหรียญเก่าๆ

ปิด สร้างโดย: poysa  VIP   (1985)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 30, 2019 04:42:14
วันที่ปิดประมูล August 31, 2019 05:05:56
ราคาเปิด90
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ราชบุรี) ,

บูรพาวิถี

ผู้เสนอราคาล่าสุด

310

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


poysaOctober 01, 2019 00:18:01

ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


บูรพาวิถีOctober 01, 2019 00:38:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (6)
ronado07  VIP   (5636)
August 31, 2019 05:00:22
190
บูรพาวิถี  (21)
August 31, 2019 05:00:22 Auto Bid
200
ronado07  VIP   (5636)
August 31, 2019 05:00:27
210
บูรพาวิถี  (21)
August 31, 2019 05:00:28 Auto Bid
220
ronado07  VIP   (5636)
August 31, 2019 05:00:31
230
บูรพาวิถี  (21)
August 31, 2019 05:00:31 Auto Bid
240
ronado07  VIP   (5636)
August 31, 2019 05:00:35
250
บูรพาวิถี  (21)
August 31, 2019 05:00:35 Auto Bid
260
ronado07  VIP   (5636)
August 31, 2019 05:00:56
300
บูรพาวิถี  (21)
August 31, 2019 05:00:57 Auto Bid
310

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น