สมเด็จเก่าๆ.

ปิด สร้างโดย: poysa  VIP   (2020)

.

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม August 31, 2019 03:42:38
วันที่ปิดประมูล September 01, 2019 05:54:24
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารกรุงไทย (จอมบึง) ,

bluepra

ผู้เสนอราคาล่าสุด

150

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


ได้รับแล้วครับ


bluepraSeptember 09, 2019 07:18:12

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


+1 Auto Feedback


poysaOctober 01, 2019 05:58:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น