เมนูหลัก

พระเปิมเนื้อดินกรุลำพูนค่ะ

ปิด สร้างโดย: ภิญญาพระเหมาค่ะ  VIP  (534)(1)

ประวัติการพบเจอพระเปิม จังหวัดลำพูน

พระเปิม เป็นพระยอดนิยม อีกหนึ่งพิมพ์ของจังหวัดลำพูน ลักษณะทั่วไปของพระเปิม จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าพระคง เป็นพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย สมาธิเพชร ห่มคลุม นั่งประทับเหนืออาสนะ ฉากหลังเป็นผนังโพธิบัลลังก์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพุทธลักษณะของพระเปิม มีเค้าทางกายวิภาคเป็นแบบของอินเดีย สกุลช่างคุปตะ

กรุที่พบเจอพระเปิม

พระเปิม พบเจอด้วยกันหลายกรุหลายวัดด้วยกันในจังหวัดลำพูน เท่าที่มีการจดบันทึกไว้มีกรุดังต่อไปนี้ กรุวัดดอนแก้ว หรือโรงเรียนเวียงยองในปัจจุบัน กรุวัดพระธาตุหริภุญไชย กรุวัดต้นแก้ว(อยู่ระหว่างวัดพระธาตุกับวัดดอนแก้ว) กรุวัดมหาวัน กรุวัดจามเทวี กรุวัดพระคง(พบเจอน้อย) กรุวัดประตูลี้(พบเจอน้อย) กรุพระเจ้าหัวหมด (อยู่ทางทิศเหนือของวัดพระคง) กรุครูขาว(อยู่หลังวัดพระคง) เนื่องจากพระเปิมถูกพบเจอจากหลากหลายกรุ แต่กรุที่พบเจอมากนั้นมีเพียงไม่กี่กรุ โดยกรุที่พบเจอมากที่สุดได้แก่ กรุวัดดอนแก้ว กรุวัดพระธาตุหริภุญไชย กรุวัดจามเทวี ส่วนกรุที่เหลือพบเจอเป็นส่วนน้อย องค์นี้สภาพสวยงามเดิมๆค่ะพระเหมามาจากชาวบ้าน เคาะเดียวค่ะ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม December 08, 2017 10:18:07
วันที่ปิดประมูล December 09, 2017 19:37:32
ราคาเปิด300
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารธนาคารกสิกรไทย // ปวิช ศรีวิชับ (ตลาดน้ำโท้ง) ,

praDT1

ผู้เสนอราคาล่าสุด

320

ราคาล่าสุด


ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ


+1 Auto Feedback


praDT1January 09, 2018 19:47:00

ความคิดเห็นจากผู้ขาย


สมาชิกคุณภาพค่ะ เลขจัดส่ง RM107987285TH ค่ะ


ภิญญาพระเหมาค่ะDecember 21, 2017 08:40:58

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นจากเพื่อนสมาชิก

ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น