ห้องประมูล :

Note! หน้ากระดานนี้มีความเสี่ยง โปรดศึกษาอย่างรอบคอบก่อนร่วมประมูล ทางเวปไซต์ไม่ออกบัตรรับประกันและไม่ตรวจสอบในหน้ากระดานนี้

ท่านต้อง LOGIN เพื่อสร้างรายการประมูล!

พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ ปิดไฟแล้วจะมีแสงค่ะ
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : ออเจ้า  VIP  (287)
 • วันที่ : April 04, 2020 02:42:37
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : 400
 • ผู้ชนะ :
 • วันที่ปิด : April 08, 2020 00:51:04
***เริ่ม 20 บาท***ครับ
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : อิ่มบุญ  VIP  (1980)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:27:48
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : 60
 • ผู้ชนะ : remark01  (914)
 • วันที่ปิด : April 08, 2020 10:34:31
พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (H2)
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย :
 • วันที่ : April 05, 2020 08:33:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : 150
 • ผู้ชนะ :
 • วันที่ปิด : April 07, 2020 17:24:59
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ
new item
 • โดย : ออเจ้า  VIP  (287)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:56:08
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:56:08
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ
new item
 • โดย : ออเจ้า  VIP  (287)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:55:07
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:55:07
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ
new item
 • โดย : ออเจ้า  VIP  (287)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:53:29
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:53:29
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ
new item
 • โดย : ออเจ้า  VIP  (287)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:52:09
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:52:09
200......ปิดตาเก่า
new item
 • โดย : jo-2539  VIP  (280)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:42:36
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:42:36
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ
new item
 • โดย : แป้งหอม2562  VIP  (165)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:41:32
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:41:32
พระสมเด็จแตกลายงา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10476)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:41:29
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:41:29
พระสมเด็จแตกลายงา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10476)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:41:27
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:41:27
พระสมเด็จเก่า
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10476)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:41:20
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:41:20
พระผงเก่า
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10476)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:41:17
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:41:17
พระเนื้อดิน หลังจาร
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (10476)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:41:14
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:41:14
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ
new item
 • โดย : แป้งหอม2562  VIP  (165)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:40:32
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:40:32
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ ปิดไฟแล้วจะมีแสงค่ะ
new item
 • โดย : แป้งหอม2562  VIP  (165)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:39:14
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:39:14
200.....พระดินเก่า
new item
 • โดย : jo-2539  VIP  (280)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:38:11
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:38:11
พระสมเด็จเคาะเดียวแดงค่ะ ปิดไฟแล้วจะมีแสงค่ะ
new item
 • โดย : แป้งหอม2562  VIP  (165)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:37:55
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:37:55
พระสมเด็จเคาะเดียวแดง ปิดไฟแล้วจะมีแสงค่ะ
new item
 • โดย : แป้งหอม2562  VIP  (165)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:36:25
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 12, 2020 12:36:25
200.....พระผงเก่า
new item
 • โดย : jo-2539  VIP  (280)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:35:09
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:35:09
200......สมเด็จขาโต๊ะ
new item
 • โดย : jo-2539  VIP  (280)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:31:03
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:31:03
200....พระผงใบลานลงกรุ
new item
 • โดย : jo-2539  VIP  (280)
 • วันที่ : April 07, 2020 12:29:00
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 12:29:00
พระกริ่งอรหัง ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : punnawit  VIP   (3878)
 • วันที่ : April 07, 2020 11:28:04
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 11:28:04
เหรียญพระพรหม เนื้อทองแดง ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : punnawit  VIP   (3878)
 • วันที่ : April 07, 2020 11:27:39
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 11:27:39
พระกริ่ง สวยมาก
new item
 • โดย : punnawit  VIP   (3878)
 • วันที่ : April 07, 2020 11:27:11
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 11:27:11
เหรียญพิมพ์พระพุทธยืน ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : punnawit  VIP   (3878)
 • วันที่ : April 07, 2020 11:26:46
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 11:26:46
พระปิดตาเนื้อผง ปี2537 ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : punnawit  VIP   (3878)
 • วันที่ : April 07, 2020 11:24:57
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 11:24:57
รูปหล่อพระสังขจายทองเหลืองเก่า
new item
 • โดย : jjj.dragon  VIP  (437)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:35:02
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:35:02
พระเนื้อผงคล้ายวัดพลับ
new item
 • โดย : jjj.dragon  VIP  (437)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:32:50
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:32:50
พระสามเนื้อดิน
new item
 • โดย : jjj.dragon  VIP  (437)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:31:08
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:31:08
พระปางซ่อนหาปีแมงทับ
new item
 • โดย : jjj.dragon  VIP  (437)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:28:58
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:28:58
***เริ่ม 20 บาท***ครับ
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : อิ่มบุญ  VIP  (1980)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:27:48
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : 60
 • ผู้ชนะ : remark01  (914)
 • วันที่ปิด : April 08, 2020 10:34:31
สมเด็จ3ชั้นพิมพ์ใหญ่
new item
 • โดย : jjj.dragon  VIP  (437)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:27:25
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:27:25
พระซุ้มกอ เนื้อดิน
new item
 • โดย : Thanatham21416  VIP  (0)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:12:58
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:12:58
พระสมเด็จ
new item
 • โดย : Thanatham21416  VIP  (0)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:11:30
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:11:30
พระสมเด็จ
new item
 • โดย : Thanatham21416  VIP  (0)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:11:20
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:11:20
พระสมเด็จ
new item
 • โดย : Thanatham21416  VIP  (0)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:10:34
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:10:34
พระสมเด็จ
new item
 • โดย : Thanatham21416  VIP  (0)
 • วันที่ : April 07, 2020 10:09:54
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 10:09:54
พระหลวงพ่อพัด กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
new item
 • โดย : Tazmania_Devil  VIP   (446)
 • วันที่ : April 07, 2020 09:49:36
 • ราคาเปิด : 2900
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 09:49:36
พระพุทธ 25 ศตวรรษ ชินตะกั่ว ปี 2500
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (267)
 • วันที่ : April 07, 2020 07:53:06
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 07:53:06
พระผงของขวัญ รุ่น 4 วัดปากน้ำ (องค์ที่ 2)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (267)
 • วันที่ : April 07, 2020 07:52:55
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 07:52:55
พระบ้าน (ชุดที่1)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (267)
 • วันที่ : April 07, 2020 07:52:17
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 07:52:17
พระบ้าน (ชุดที่3)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (267)
 • วันที่ : April 07, 2020 07:52:06
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 07:52:06
พระบ้าน (ชุดที่5)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (267)
 • วันที่ : April 07, 2020 07:51:57
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 07:51:57
พระเนื้อดินไม่ทราบที่ ท่านที่ชอบใส่ราคากันมาได้ครับ
new item
 • โดย : Tazmania_Devil  VIP   (446)
 • วันที่ : April 07, 2020 06:47:12
 • ราคาเปิด : 2500
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 06:47:12
พระร่วงยืนประทานพร เนื้อดิน ไม่ทราบกรุ
new item
 • โดย : Tazmania_Devil  VIP   (446)
 • วันที่ : April 07, 2020 06:46:47
 • ราคาเปิด : 1900
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 06:46:47
พระร่วงนั่งสนิมแดงไม่ทราบกรุ
new item
 • โดย : Tazmania_Devil  VIP   (446)
 • วันที่ : April 07, 2020 06:46:04
 • ราคาเปิด : 1400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 06:46:04
สมเด็จ ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : x_blackdog  VIP  (17295)
 • วันที่ : April 07, 2020 05:42:15
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 05:42:15
เหรียญพ่อแก่
new item
 • โดย : x_blackdog  VIP  (17295)
 • วันที่ : April 07, 2020 05:41:59
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 05:41:59
ลีลา เนื้อดิน
new item
 • โดย : x_blackdog  VIP  (17295)
 • วันที่ : April 07, 2020 05:41:39
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 05:41:39
พระสมเด็จองค์ดำ สวยไม่ทราบที่ ++ D2
new item
 • โดย : ปกากญอ  VIP  (357)
 • วันที่ : April 07, 2020 05:34:10
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 05:34:10
พระเปิมดำ ลำพูน ++D 2
new item
 • โดย : ปกากญอ  VIP  (357)
 • วันที่ : April 07, 2020 05:29:40
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 05:29:40
"เคาะเดียว" พระปิดตา พิมพ์แปลก เนื้อชิน ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : not888  VIP  (2910)
 • วันที่ : April 07, 2020 05:26:17
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : April 17, 2020 05:26:17

หน้าที่ :  1