kham

ข้อมูลสมาชิก – kham

เริ่มเป็นสมาชิก: May 13, 2013 10:22:37 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 48 รายการ , คำติ: 0 รายการ

ประวัติ Feedback

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์/6764610


*เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค.2553 ได้มีพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธชินราช(จำลอง)และพระกริ่งมงคลประเทศ ณ พระอุโบสถวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช พระอารามศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใช้ประกอบพิธีปลุกเสกองค์พ่อจตุคามรามเทพมามากมายหลายรุ่น มีพระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญ ญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชษฐ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ (ผบช.ศชต.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยอาราธนาพระสงฆ์ 1,000 รูปทั่วประเทศ และพระเกจิชื่อดัง 76รูป 76 จังหวัดร่วมเจริญพุทธมนต์ และอธิษฐานจิต นับเป็นพิธีใหญ่ครั้งแรกในรอบ 3 ปีหลังจากหมดยุคของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ สำหรับมูลเหตุในการจัดสร้างนั้น สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ พล.ต.ต. สมเพียร เอกสมญา ผกก.สภ.บันนังสตา ถูกลอบสังหารด้วยการวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ตำรวจที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียขวัญกำลังใจเป็นอย่างมาก ทางราชการต่างเร่งบำรุงขวัญกำลังพลด้วยการเพิ่มมาตรการสิทธิอันพึงมีพึงได้ กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ "พระพรหมจริยาจารย์" เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้เล็งเห็นว่า คณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงชีวิตในการปกป้องพระภิกษุสามเณรที่จำวัด ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ โดยยึดหลักกุศโลบายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองค์เสด็จทรงนมัสการพระพุทธชินราช เอาฤกษ์เอาชัยก่อนทรงออกศึกสงคราม เป็นการสร้างขวัญให้เหล่าทหารหาญในการออกรบทุกครั้ง คณะสงฆ์หนใต้ในนามองค์กรแห่งพระ พุทธศาสนา จึงได้จัดสร้างพระพุทธชินราชจำ ลอง ขนาดบูชาหน้าตัก 12 นิ้ว ลงรักปิดทองคำ หน้าฐานผ้าทิพย์ประดิษฐานพระกริ่ง เพื่อมอบไว้เป็นสิริมงคลประดิษฐาน ณ สถานีตำรวจทุกพื้นที่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเนื้อทองที่เหลือจากการเทนั้นได้นำมาหล่อจัดสร้างเป็นองค์พระกริ่งถวาย พระนามว่า "พระกริ่งมงคลประเทศ" มีความหมายให้เป็นมงคลแก่ชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นอนุสรณ์ในการรวมพลังจากวัดต่างๆ นับหมื่นแห่งทั่วแผ่นดิน ที่ร่วมจัดสร้างสิ่งอันเป็นมงคลมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดสร้างนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ พระสังฆาธิการ พระวิปัสสนาจารย์ พระเกจิอาจารย์ พระเถรานุเถระทั่วราชอาณาจักรจารแผ่นโลหะศักดิ์สิทธิ์ นับหมื่นแผ่นเพื่อเป็นชนวนโลหะในการจัดสร้างครั้งนี้ ตามตำรับของการจัดสร้างพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวนาราม โดยประกอบพิธีจารพระยันต์ 108 มีพระนาม และคุณวิเศษตามโบราณาจารย์ที่บันทึกไว้ ซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้เป็นการมีส่วนร่วมของฝ่ายพุทธจักร และฝ่ายอาณาจักร เสมือนหนึ่งการจัดสร้างพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี พ.ศ.2485 ทั้งนี้ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อเป็นปฐมฤกษ์ ณ มณฑลพิธีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2553 โดยมีพระครูรัตนสิขการ หรือที่รู้จักในนาม "พระอาจารย์ประสูติ" แห่งวัดในเตา จ.ตรัง เป็นเจ้าพิธี "พระกริ่งมงคลประเทศ" จัดสร้าง 5 เนื้อเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ 1.เนื้อทองคำ2.เนื้อนวโลหะ 3.เนื้อทองทิพย์ 4.เนื้อแดงโบราณ และ 5.เนื้ออัลปาก้า โดยพระกริ่งมงคลประเทศ เนื้ออัลปาก้า จำนวน 10,000 องค์ ได้มอบให้ตำรวจทุกนายจาก 51 สถานี ใน 3จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และพระพุทธชินราชจำลอง 55 องค์ มอบให้เป็นพระประธานประดิษฐานประจำสถานีตำรวจทั้ง 51 แห่ง ซึ่งมีการรับมอบไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จพิธีมหาพุทธาภิเษก นอกจากนี้ ยังนำพระรุ่นดังกล่าวมอบให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไว้เป็นที่ระลึกในการมีส่วนร่วมจัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย นับเป็นพระกริ่งที่มีมงคลสมกับพระนาม เพราะจัดสร้างและปลุกเสกตามตำราโบราณจารย์ อีกทั้งได้พลังจิตอันบริสุทธิ์ของพระเกจิคณาจารย์ทั่วไทยร่วมประจุพระคาถา อาคม ที่สำคัญเป็นพระกริ่งอีกรุ่นที่ต้องจารึกเป็นประวัติการณ์ถึงความร่วมมือของ คณะสงฆ์ไทย และประชาชนชาวไทยในการร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจให้ "รั้วของชาติ" ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...


เขียนโดย :tee2497 เจ้าของรายการ August 25, 2016 13:35:08

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม/6764411


การจัดสร้าง จัดสร้างในปีมหามงคลพิธีกาจญนาภิเษก ปี พ.ศ.๒๕๓๙ และหลวงพ่อแพยังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี อีกด้วย จึงจัดเป็นพระกริ่งมหามงคลจริงๆค่ะ  พระธรรมมุนี หรือหลวงพ่อแพ เขมังกโร มีนามเดิมว่า "แพ ใจมั่นคง" เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๘ ตรงกับขึ้น ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง  ณ บ้านสวนกล้วย เลขที่ ๙๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี บิดาชื่อ นายเทียน ใจมั่นคง มารดาชื่อ นางหน่าย ใจมั่นคง  มีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๔ คน ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง เมื่ออายุได้ ๘ เดือน มารดาผู้ให้กำเนิดได้ถึงแก่กรรม ดังนั้น นายบุญ และนางเพียร ขำวิบูลย์ สามีภรรยา  ซึ่งมีศักดิ์เป็นอา ได้ขอเด็กชายน้อยๆ ที่มีอายุเพียง ๘ เดือน จากนายเทียน ใจมั่นคง บิดาผู้บังเกิดเกล้า โดยรับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม  ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๖๓ เมื่อศึกษาหาความรู้จนอายุได้ ๑๖ ปี ก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อเยี่ยมบิดาผู้ให้กำเนิดและบิดามารดาบุญธรรม ของท่านเห็นว่าท่านโตแล้ว  จึงได้ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๓ ณ วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระอธิการพัน จันทสโร  "เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์  สามเณรเปรียญแพ ขำวิบูลย์ ได้ทำการอุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันขึ้น ๖ ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันพุธที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๙ ณ พระอุโบสถวัดพิกุลทอง  โดยมีพระมงคลทิพย์มุนี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, ท่านพระครูสิทธิเดช วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และท่านเจ้าอธิการอ่อน  "วัดจำปาทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ""เขมังกโร"" แปลว่า ผู้ทำความเกษม  พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี  "(พระราชพิธีกาจญนาภิเษก) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมุนี  ในระยะหลัง หลวงพ่อได้งดรับกิจนิมนต์ โดยคำแนะนำจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี เนื่องจากไม่สามารถพยุงตัวเองได้ รวมทั้งมีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน และโรคชรา  "จนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ท่านได้ละสังขารอย่างสงบ ณ ห้อง ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร ๙๔ ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิริอายุรวม ๙๔ พรรษา ๗๓  พระกริ่งหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นอภิมหามงคลหลวงพ่อแพ แซยิด 93 ปีกาจญนาภิเษก พ.ศ.2539 เนื้อนวะแก่เงินองค์นี้บล็อกแตก หายาก สภาพสวยสมบูรณ์ ตอกโค๊ตพร้อมเลขสวย 1288 น่าบูชามาก  วัตถุมงคลของท่าน พุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย 


เขียนโดย :เฮียตุ้ย เจ้าของรายการ August 23, 2016 07:56:50

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/6732568


<<< รูปเหมือนหลวงปู่หลิว รุ่นกองทัพบกจัดสร้าง วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ปี ๒๕๓๙ เนื้อทองแดงรมดำ สภาพสวยสมบูรณ์มาก มีกล่องเดิมของวัด  พร้อมบัตรรับรองจาก D.D.- PRA  ราคาเบาๆ เคาะเดียวครับ >>>  (รับประกันความแท้ตามกฏครับ) ***กราบ เรียนถึงท่านที่ชนะการประมูลทุกท่าน เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินมาแล้ว กรุณาเมล์ส่งข้อความหรือโทรมาแจ้งให้ทราบด้วยครับ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง กรุณาแจ้งก่อนการโอนเงินครับ แจ้งยืนยันการโอนเงินมาและยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งเร็วผมก็จัดส่งให้รวด เร็วครับ ***ถ้าไม่แจ้งโอนเงินและยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งมา ผมก็ไม่สามารถจัดส่งให้ได้นะครับ*** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าครับ ***


เขียนโดย :Jan_Sainoi เจ้าของรายการ August 13, 2016 13:15:43

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ/6415856


 วัดใจ !  เหรียญ ใบมะขามข้างเม็ด " หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ " จ.ปัตตานี ปี 2542 อาจารย์นอง วัดทรายขาว ปลุกเสก สวย หายาก องค์พระสวยจัด สภาพเดิมเดิม รีบเก็บก่อนราคาแรงกว่านี้ พุทธคุณดี พิธีใหญ่ครอบจักรวาลฯ น่าใช้บูชาอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนิรันตราย แคล้วคลาดเป็นเลิศ ครับพี่น้อง ทั่วไปราคาไม่ต่ำกว่าเหรียญละ 500 บาท ..... บุญยวีร์ .... วัดใจ ! ลุ้นเสียงขาดทุน ของดีมีไม่มาก หายากอย่างนี้ ราคาวัดใจแบบนี้ ห้ามพลาดนะครับ


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ May 01, 2016 01:18:35


รายการวัดใจค่ะ..เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี2497 เนื้อทองเหลือง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดโพธิ์ท่าทราย จ.สุพรรณบุรี มีบัตรรับรองให้แล้วค่ะ สนใจขอเชิญค่ะ โอน/เปลี่ยนที่ส่ง รบกวนแจ้งเข้ากล่องข้อความด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ร่วมประมูลค่ะ


เขียนโดย :nattaya เจ้าของรายการ September 10, 2015 12:20:05

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม/5610267


วัดใจ ! รูปหล่อ "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง" ปี 39 เนื้อทองแดง อุดกริ่ง ตอกโค๊ต + บัตรรับรอง รูปหล่ออุดกริ่งลอยองค์สมาธิ เนื้อโลหะ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม จัดสร้างโดยกองทัพบก พ.ศ. 2539 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระมหาธีรจารย์ วัดชนะสงคราม รับบัญชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานเททอง ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธมณฑล... วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททอง ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธมณฑล เวลา 15.00 น. .... สำหรับชนวนในการจัดสร้าง วัตถุมงคล รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หลิว ปณฺณโก นำกำไลสำริดโบราณและเหรียญเงินสมัย รัชกาลที่ 5 ที่ได้จากก้นหลุมลูกนิมิตรโบสถ์วัดหนองอ้อ ซึ่งหลวงปู่ได้เก็บไว้นานแล้ว มอบให้เป็นชนวน กับบรรดาศิษยานุศิษย์จำนวน 108 คน ได้บริจาควัตถุมงคลร่วมกับหลวงปู่หลิวอีก เช่น เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรก....เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้....รุ่นรวยไม่ หยุด...รุ่นเสาร์ 5, เหรียญรุ่นแรกวัดสนามแย้ ปี05 ..... เหรียญรุ่น 2 พ.ศ.ปี09....เหรียญหงษ์ฟ้า....เหรียญตะกั่วหายห่วง....รูปหล่อตะกั่วลอยองค์ ขี้เหร่.....รูปหล่อลอยองค์รุ่น อายุ 72 ปี....เต่าหล่อโบราณ รุ่น 1 รุ่น2 ***จิ้งจกสองหาง รุ่น1 - 2 - 3 - 4 - 5, กัณหา - ชาลี เต่ารุ่นแรกยันต์เคลื่อน ....เหรียญขวัญถุง.....เหรียญเต่าใหญ่ ....เหรียญเต่ารุ่นสุขใจ....เจ้าสัว....รุ่นขวัญใจ เดี๋ยวนี้ตามสนามเริ่มจะไม่ค่อยได้เห็นรูปหล่อรุ่นนี้กันแล้ว ก็เพราะสายตรงเขาเก็บเข้ารังหมด เพราะพิธีจัดสร้างยิ่งใหญ่ ประวัติชัดเจน และเป็นรูปหล่อรุ่นแรกที่ออกที่วัดไร่แตงทอง เก็บไว้ รอเบ่งราคา อีกหน่อยวันข้างหน้าราคาจะคุยกันไม่รู้เรื่อง สำหรับองค์นี้ผมเอามา รวมองค์พระและค่าออกบัตรแล้วเกือบ 500 บาท เปิดวัดใจ ! ให้ 1 องค์แบ่งกันไปใช้ เคาะกันไป แต่อย่าให้ขาดทุนเยอะนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เคาะครับ รายการนี้พระจัดส่งตรงตามภาพครับ


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ August 28, 2015 12:12:47


วัดใจ ! เหรียญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช " หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด " ปี 2504 เนื้อทองแดง  พร้อมบัตรรับรอง พระหายากแล้วครับ บุญยวีร์ ... รับประกันพระแท้ และออกบัตรรับรองมาให้เพื่อความสบายใจ ให้เพื่อนสมาชิกเก็บของดี ๆ ได้แบบไร้กังวล อย่ามัวลังเลครับ  ราคานี้พลาดแล้วจะเสียใจครับ รายการนี้พระจัดส่งตรงตามภาพครับ


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ July 29, 2015 09:37:24


เหรียญ ล.ป.เอี่ยม วัดหนัง ออกวัดโคนอน ปี 2514 กะไหล่ทองลงยาสีส้มเขียว"หน้ากากเงิน" สภาพสวย หายากจริงๆครับ                 รับประกันตามกฎครับ


เขียนโดย :มงคลบางแค เจ้าของรายการ July 23, 2015 04:02:22


เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ออกวัดโคนอน พ.ศ.2514 กะไหล่ทองลงยา หน้าทองคำ หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก พระสภาพสวยครับ บล็อกนิยมหลังแผนที่ครับ พิธีพุทธาภิเษกและชัยมงคลภิเษก ณ อุโบสถวัดโคนอนในงานพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต โดยหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เป็นประธานร่วมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอีก 55 รูป อาทิ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี หลวงพ่อทองอยู่ วัดท่าเสา สมุทรสาคร หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว กรุงเทพฯ หลวงพ่อมิ่ง วัดกก กรุงเทพฯ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม นครปฐม หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม ชลบุรี หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เพชรบุรี หลวงพ่อแจ๋ วัดคลอง 20 ฉะเชิงเทรา หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน พิจิตร หลวงพ่อผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิฯ กรุงเทพฯ หลวงพ่อหอม วัดชานหมาก ระยอง พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ปัตตานี หลวงพ่อมุม วัดนาสัก ชุมพร หลวงพ่อมุม วัดปราสาท ศรีสะเกษ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พัทลุง พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช หลวงพ่อเพิ่ม วัดจักรวรรดิฯ กรุงเทพฯ หลวงพ่อช้วน วัดหนัง กรุงเทพฯ หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง นครปฐม ฯลฯ


เขียนโดย :มงคลบางแค เจ้าของรายการ July 09, 2015 11:58:31


เหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน ยันต์สี่ ปี 15 ซึ่งวัดโคนอนเป็นวัดเก่าแก่ที่หลวงปู่เอี่ยม ท่านมาจำพรรษาอยู่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่วัดหนัง เหรียญหลวงปู่เอี่ยมสร้าง 2 ปีติดต่อกัน เมื่อคราวสร้างโบสถ์ปี 2514 สร้างในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ และปี 2515 สร้างในงานฝังลูกนิมิตฉลองโบสถ์ การสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม ปี 2514-2515 มีชนวนแผ่นทองจารอักขระยันต์โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้น เช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง, หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง, หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว, หลวงพ่อมิ่ง วัดกก, หลวงพ่อกรับ วัดโกรกกราก, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อเต๋ คงทอง, หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา, หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์, หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง, หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม, หลวงพ่อพัฒน์ วัดบ้านบึง, หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก, หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตรฯ ในพิธีพุทธาภิเษกและสวดชัยมงคลคาถา 9วัน9คืน มี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เป็นประธานร่วมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอีก 55 รูป อาทิเช่นหลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ท่านอาจารย์นำ วัดดอนศาลา นั่งปรกอธิษฐานจิต นับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอย่างยิ่ง เหรียญสภาพสวยพร้อมบัตร ดีดีพระ


เขียนโดย :วิจิตรศิลป์ เจ้าของรายการ July 08, 2015 14:36:00

หน้าที่ :  2