ต้นโพธิ์

ข้อมูลสมาชิก – ต้นโพธิ์

เริ่มเป็นสมาชิก: July 02, 2012 04:14:01 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 54 รายการ , คำติ: 3 รายการ

ประวัติ Feedback


ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะประมูลได้ และมีการแจ้งสอบถามไปยังข้อความแล้วก็ไม่ตอบกลับ จึงขอให้คำติไว้เป็นหลักฐานครับ


เขียนโดย :toroclub เจ้าของรายการ February 10, 2020 14:09:39


ไม่โอนเงิน นานเกินรอ ขอให้คำติครับ


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ September 07, 2017 10:22:43


ไม่โอนเงิน นานเกินรอ ขอให้คำติครับ


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ September 07, 2017 10:19:41

หน้าที่ :  1