สำเหร่พระเครื่อง

ข้อมูลสมาชิก – สำเหร่พระเครื่อง

เริ่มเป็นสมาชิก: 2013-07-17 08:59:45.419769 +0000 UTC , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 3897 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 136 รายการ , คำชม: 6040 รายการ , คำติ: 0 รายการ

พระเนื้อดิน และหลวงพ่อปาน

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ง111)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 8 - 2022-01-29 19:51:41.415804958 +0700 +0700

พระลีลา เนื้อดิน สวยเก่า (ง107)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-29 19:51:31.326419735 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (R51)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-28 20:09:48.758703232 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ง109)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-28 20:09:38.093184369 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (i145)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-28 20:09:21.979940693 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (M109)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-28 20:09:12.346962911 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (Y53)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 7 - 2022-01-28 20:09:01.546000646 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ง113)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:53:12.210839 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K106)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 12 - 2022-01-24 14:32:16.685896 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ข215)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-24 14:32:06.206459 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (ข188)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-24 14:31:55.381424 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ค84)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:31:45.423537 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (T119)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:12:00.875318 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (ง151)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-23 13:11:50.542675 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (R138) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:44:26.361483 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (J119) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:44:15.473521 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (ง206) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:44:04.773851 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ง233) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:43:53.49091 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ง208) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:43:32.2386 +0000 UTC

พระเนื้อผง-เนื้อว่าน

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระปิดตา เนื้อผง สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง119)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 8 - 2022-01-29 19:52:08.851720602 +0700 +0700

หลวงปู่ทวด เนื้อสวยเก่า (ง144)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-29 19:51:58.541219409 +0700 +0700

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ค185)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 13 - 2022-01-28 20:11:11.564998834 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ค24)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 8 - 2022-01-28 20:10:57.034362335 +0700 +0700

พระผง เนื้อสวยเก่า (ก52)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-28 20:10:46.679627623 +0700 +0700

พระผง เนื้อสวยเก่า (ก158)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-28 20:10:20.877612848 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ข132)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 7 - 2022-01-28 20:10:09.057877663 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง87)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-27 13:19:22.059212 +0000 UTC

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง203)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-26 12:25:42.035124 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง217)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-26 12:23:54.590904 +0000 UTC

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง195)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-26 12:20:22.395442 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ค76)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-24 14:32:39.893819 +0000 UTC

หลวงปู่ทวด เนื้อสวยเก่า (ง150)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:12:20.341001 +0000 UTC

พระเนื้อผงลงรัก เนื้่อสวยเก่า (ฺง205) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 12 - 2022-01-21 14:45:15.132613 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง209) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:44:54.316353 +0000 UTC

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

รูปหล่อ เต่า เนื้อทองผสม เนื้อสวยเก่า (R81)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 9 - 2022-01-29 19:53:09.748889173 +0700 +0700

พระหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (ค34)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-29 19:52:58.098385605 +0700 +0700

พระหล่อ เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ค42)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-29 19:52:47.841123938 +0700 +0700

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (ง54)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 4 - 2022-01-29 19:52:37.920746429 +0700 +0700

รูปหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (Y72)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 4 - 2022-01-29 19:52:28.554364472 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-28 20:12:36.405949035 +0700 +0700

รูปหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (X117)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-28 20:12:16.398056501 +0700 +0700

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (ก123)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-28 20:12:05.63605037 +0700 +0700

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (ง117)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 9 - 2022-01-28 20:11:54.175948584 +0700 +0700

พระหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (ก168)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-28 20:11:39.979842743 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-27 13:20:32.867 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (US123)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-27 13:20:19.280291 +0000 UTC

พระหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (ข78)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-27 13:20:07.308138 +0000 UTC

พระหล่อ เนื้อโลหะผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ค169)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-27 13:19:54.456448 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (T206)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-27 13:19:39.502618 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (Y183)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:54:51.643471 +0000 UTC

รูปหล่อ พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า (ข101)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:54:38.094841 +0000 UTC

รูปหล่อ พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (ข83)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:54:25.293897 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (N87)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-26 14:54:10.56111 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (Y79)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:53:55.859171 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-24 14:33:50.322945 +0000 UTC

เต่า เนื้อทองผสม สวยเก่า (ข103)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:33:37.506251 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อทองผสม สวยเก่า (US121)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:33:26.079179 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ข181)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:33:17.752879 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อทองผสม สวยเก่า (W38)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:32:58.119045 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อเมฆพัตร สวยเก่า (Y94)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-23 13:13:25.81038 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อทองผสม สวยเก่า (ข82)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-23 13:13:14.359116 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อชินตะกั่ว เนื้อสวยเก่า (US135)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:13:01.755092 +0000 UTC

พระเนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า (Y177)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-23 13:12:50.65917 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (B123)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:12:39.666298 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-21 14:46:14.342494 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (Y79) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-21 14:46:04.523765 +0000 UTC

เต่าหล่อ เนื้อทองผสม เนื้อสวยเก่า (K41) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:45:51.429308 +0000 UTC

พระหล่อ เนื้อโลหะผสม สวยเก่า (W101) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:45:42.474546 +0000 UTC

พระปิดตาทุกสำนัก

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า (ก147)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-29 19:54:48.354956572 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (X102)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-29 19:54:40.632954383 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (Y136)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 4 - 2022-01-29 19:54:19.045157815 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (W235)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 4 - 2022-01-29 19:53:48.091980612 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า (W106)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 4 - 2022-01-28 20:14:35.020349529 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ข37)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 7 - 2022-01-28 20:14:10.630557751 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (T185)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-28 20:13:39.472340354 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (S36)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-28 20:13:11.428022897 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า (R147)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:56:05.511481 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K48)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:55:53.943905 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (S98)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-26 14:55:35.808999 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (Y73)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:34:54.110109 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (T82)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-24 14:34:40.806096 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผง สวยเก่า (ง90)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-24 14:34:30.320456 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (M90)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:34:20.157678 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (US184)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-24 14:34:10.343092 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (W79)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-23 13:14:33.871325 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ต106)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:14:23.289357 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (N90)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-23 13:14:10.815646 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (Y65)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:13:58.92833 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (W76)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 1 - 2022-01-23 13:13:44.731364 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ข98) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-21 14:47:03.524068 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า (ข49) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:46:52.743103 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ง221) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-21 14:46:33.317141 +0000 UTC

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

รูปหล่อ เนื้อทองผสม สวยเก่า (W32)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-29 19:55:31.556096527 +0700 +0700

สิงห์แกะ เนื้อสวยเก่า ขนาดความสูง 2.4 เซนติเมตรครับ (B189)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-29 19:55:20.243040757 +0700 +0700

ลูกอม บรอนซ์ทอง เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.6 เซนติเมตร (N95)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 7 - 2022-01-28 20:15:58.76550419 +0700 +0700

เบี้ยแก้สายวัดกลางบางแก้ว ลงรักถักเชือก ผิวเดิมๆ ปรอทวิ่งดี ขนาดประมาณ 4.0 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 12 - 2022-01-28 20:15:47.734759512 +0700 +0700

ลูกอม สีน้ำตาล เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.8 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 4 - 2022-01-28 20:15:37.300928856 +0700 +0700

ล็อกเก็ตในหลวง มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม ปี 2550

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 12 - 2022-01-28 20:15:23.356254766 +0700 +0700

สิงห์แกะ เนื้อสวยเก่า ขนาดความสูง 2.4 เซนติเมตรครับ (L112)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-24 14:35:24.088068 +0000 UTC

แร่เหล็กไหลเขาอึมครึม เนื้อสวยเก่า ขนาดประมาณ 2.8 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-24 14:35:14.146456 +0000 UTC

ลูกอม สีเทา เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.7 เซนติเมตร (N57) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:47:41.305008 +0000 UTC

เขี้ยวเสือ แกะ เนื้อสวย พุทธศิลป์งดงาม ขนาดความยาวประมาณ 4.7 เซนติเมตร (S49) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-21 14:47:23.467571 +0000 UTC

พระอาจารย์ฝั้น-หลวงปู่ดูลย์-หลวงปู่หมุน-หลวงปู่ดู่-หลวงพ่อรวย-หลวงพ่อแพ

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

สมเด็จพญาหงษ์ทอง หลวงปู่หมุน หลวงปู่อธิฐานจิตเดี่ยวตลอดไตรมาส 2543 (เลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 15 - 2022-01-29 19:55:59.753039514 +0700 +0700

ปลัดขิก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 3 - 2022-01-28 20:16:27.195441417 +0700 +0700

เหรียญเสมามหาสมปรารถนา 2 หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ 119 ปี ออกโดยวัดซับลำใย 2556

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 7 - 2022-01-28 20:16:16.090320213 +0700 +0700

กระดานวัดดวง

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

หลวงพ่อปาน เนื้อสวยเก่า (L102)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 12 - 2022-01-29 19:56:52.563233093 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ข167)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-29 19:56:42.163724692 +0700 +0700

พระผง พรายกุมาร หลวงปู่ทิม เนื้อสวยเก่า (J122)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 7 - 2022-01-29 19:56:26.972237386 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า (ษ114)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 5 - 2022-01-28 20:17:29.504309268 +0700 +0700

พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ (ฺP139)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-28 20:17:11.298790395 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ค94)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 6 - 2022-01-28 20:17:00.473497797 +0700 +0700

พระเนื้อชิน เนื้อสวยเก่า (W61)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-27 13:21:55.983947 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ง180)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-27 13:21:40.718259 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ง30)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-27 13:21:24.790052 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า (E166)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-24 14:36:06.101404 +0000 UTC

สมเด็จจิตรลดา เนื้อสวยเก่า (N104)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-24 14:35:55.693625 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (N143)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-24 14:35:44.339174 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ง34)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-23 13:15:41.964406 +0000 UTC

หลวงพ่อปาน เนื้อสวยเก่า (M33)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-23 13:15:27.935858 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ค52)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 20 - 2022-01-23 13:15:13.40001 +0000 UTC

พระเนื้อชิน เนื้อสวยเก่า (S183)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-22 12:37:41.331353 +0000 UTC

เหรียญจอบ หลวงพ่อเงิน เนื้อสวยเก่า (ค47)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-22 12:37:29.219342 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ค64)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 10 - 2022-01-22 12:37:10.98408 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ง164) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 27 - 2022-01-21 14:48:43.567031 +0000 UTC

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (Y133) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 11 - 2022-01-21 14:48:32.588016 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (ค107) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (6040) 2 - 2022-01-21 14:48:20.246778 +0000 UTC