สำเหร่พระเครื่อง

ข้อมูลสมาชิก – สำเหร่พระเครื่อง

เริ่มเป็นสมาชิก: 2013-07-17 08:59:45.419769 +0000 UTC , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 4806 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 207 รายการ , คำชม: 4546 รายการ , คำติ: 0 รายการ

พระสมเด็จทั่วไป

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-06-06 07:03:54.806152214 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-06 07:03:44.450199112 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-06 07:03:34.135127319 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-06 07:03:23.111221269 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-06 07:03:08.285149453 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-05 07:07:24.281803122 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-05 07:06:10.859488246 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-05 07:05:59.795508204 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 9 - 2020-06-05 07:05:42.505828195 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-05 07:05:19.306337774 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-04 07:02:59.238999669 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-04 07:02:46.732083201 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-04 07:02:33.535199305 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-04 07:02:21.743580934 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 9 - 2020-06-04 07:02:07.43619285 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 13 - 2020-06-03 10:21:35.150694026 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-06-03 10:21:25.587092569 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-06-03 10:21:14.398403983 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-06-03 10:21:03.426289037 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-06-03 10:20:52.414256494 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-06-02 00:05:00.168224 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 13 - 2020-06-02 00:04:51.561903 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-02 00:04:39.280877 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-02 00:04:30.891106 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-02 00:04:20.232241 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-01 00:03:37.355097 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-01 00:03:27.130572 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-06-01 00:03:17.829455 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 16 - 2020-06-01 00:03:06.529962 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-05-31 00:14:09.372685 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:14:00.00251 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:13:37.020815 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:13:26.01007 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-30 00:12:27.133938 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 14 - 2020-05-30 00:12:16.3325 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-30 00:11:56.529992 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-05-30 00:11:46.528306 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-05-29 13:19:32.822478 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-05-29 13:17:25.52328 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-05-29 13:11:36.238897 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 13 - 2020-05-29 13:08:32.68249 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-05-28 00:08:51.617513 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 24 - 2020-05-28 00:08:41.81206 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 00:08:27.107189 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-05-28 00:08:10.417252 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อหามวลสารดี สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-05-28 00:07:58.49293 +0000 UTC

พระเนื้อดิน

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (K187) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-06 21:38:46.289910064 +0700 +0700

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K119) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-06 21:38:23.23746948 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (T36)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-05 07:07:12.670753429 +0700 +0700

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (S14)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-05 07:07:02.006831424 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (S62)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-05 07:06:52.517508048 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (R138)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-05 07:06:42.609256076 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (S27)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-05 07:06:32.405167645 +0700 +0700

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (F65)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-03 10:22:47.063365399 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (K186)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-06-03 10:22:34.724599334 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K29)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-03 10:22:23.628443694 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (N105)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:22:14.221994236 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (M102)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-02 14:35:48.506081 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (G59)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-02 14:26:29.200845 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (i127)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-02 14:23:17.402963 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R55)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-02 14:20:57.364791 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (J119)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-02 14:18:53.520078 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (G93)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-31 00:14:48.256908 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (S45)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:14:38.346179 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (R149)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-31 00:14:27.043495 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (ฬ29)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-05-29 13:43:17.819166 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (R123)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-29 00:23:48.479819 +0000 UTC

พระพิมพ์นางพญา เนื้อสวยเก่า (R33)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-29 00:23:27.909935 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K106)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-29 00:23:12.768595 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (i197) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 14:44:09.43515 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า (K113) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 00:09:41.034056 +0000 UTC

พระเนื้อดิน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (i122) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 00:09:31.634808 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (R151) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 00:09:20.594699 +0000 UTC

พระเนื้อผง-เนื้อว่าน

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระเนื้อว่าน ปิดตา เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (F174) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-06 21:39:20.865528889 +0700 +0700

หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน สวยเก่า (A6)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-06-05 20:56:59.217990699 +0700 +0700

พระเนื้อผงลงรัก เนื้่อสวยเก่า (ฺG136)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-05 20:55:46.094915132 +0700 +0700

พระเนื้อผงลงรัก เนื้่อสวยเก่า (ฺM143)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-05 20:54:32.505503496 +0700 +0700

พระเนื้อผง ลงรัก เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (D31)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 9 - 2020-06-05 20:52:32.702043908 +0700 +0700

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (N137)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 9 - 2020-06-05 20:51:21.182496816 +0700 +0700

พระเนื้อว่าน ลงรัก เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (N138)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-04 20:06:23.002469186 +0700 +0700

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R26)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-04 20:04:39.025038893 +0700 +0700

หลวงปู่ทวด เนื้อผงว่าน สวยไม่ทราบที่ครับ (R62)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-04 20:03:10.884758364 +0700 +0700

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (J138)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-04 20:01:33.724010332 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R52)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-04 20:00:04.514481044 +0700 +0700

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (M147)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-06-03 10:15:36.614308844 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (F199)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:13:03.589725796 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (J146)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:11:51.365403827 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R59)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-06-02 15:17:24.612018 +0000 UTC

พระเนื้อผงว่าน สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (G31)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-02 15:03:15.230204 +0000 UTC

พระเนื้อผง เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (อ144)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-02 15:01:53.328561 +0000 UTC

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

รูปหล่อ พระพิฆเนศวร์ สวยเก่า new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-06 07:04:26.411780616 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-05 07:08:59.755112751 +0700 +0700

รูปหล่อ เนื้อชินตะกั่ว เนื้อสวยเก่า (S19)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-05 07:08:50.595880477 +0700 +0700

รูปหล่อ พิมพ์พระพุทธ เนื้อสวยเก่า สูง 3.6 เซนติเมตร (S37)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-05 07:08:42.132050512 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-05 07:08:33.707175466 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-05 07:08:23.046997483 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:23:29.468931895 +0700 +0700

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (i46)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:23:17.587785719 +0700 +0700

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-03 10:23:10.724054864 +0700 +0700

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (F87)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:22:30.189623 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:22:19.604289 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ความสูง 4.5 เซนติเมตร ครับ (S64)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:22:10.704039 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อทองผสม สวยเก่า (S31)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:22:01.716385 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า (R86)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-01 00:21:50.292713 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K71)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:15:45.652293 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (H138)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-31 00:15:36.350584 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (B123)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-31 00:15:26.91951 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (F34)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-05-31 00:15:17.691605 +0000 UTC

รูปหล่อ เต่า เนื้อทองผสม เนื้อสวยเก่า (R81)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-30 00:12:53.133269 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า (P204)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-30 00:12:43.922368 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (S77)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-05-29 00:25:11.900852 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า (ถ68)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-29 00:24:53.811455 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-29 00:24:44.825302 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (N87)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-29 00:24:36.969651 +0000 UTC

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (J32)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-05-29 00:24:15.196629 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K72) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-28 14:45:08.41228 +0000 UTC

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (i73) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-28 14:44:57.561351 +0000 UTC

เต่าหล่อ เนื้อทองผสม เนื้อสวยเก่า (K41) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 00:10:27.615131 +0000 UTC

รูปหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (N88) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-28 00:10:18.422223 +0000 UTC

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (M122) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-28 00:10:08.703696 +0000 UTC

พระปิดตาทุกสำนัก

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R38) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-06 21:41:26.504130003 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R119) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-06 21:40:54.332727881 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R113) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-06 21:40:19.492065059 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (M89) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-06 21:40:00.265436507 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R44)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-05 20:47:10.705295266 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ส58)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-05 20:45:35.004016258 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (H194)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-05 20:44:04.986684896 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ต106)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-05 20:42:44.764868692 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (H73)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-05 20:41:17.201688798 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (H111)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-04 19:53:49.983259867 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (M131)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-04 19:50:22.828314627 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K63)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-04 19:48:54.87408857 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (F89)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-04 19:47:22.080447395 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K47)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:05:37.099473709 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (T82)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-02 00:06:19.932031 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R111)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-02 00:06:10.127583 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า (R121)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-02 00:06:00.830128 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ (R105)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-02 00:05:39.828453 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า (R122)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-01 00:23:27.494873 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (L120)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-01 00:23:16.199646 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า (R112)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:23:05.001339 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (S98)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-01 00:22:51.009993 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (L81)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 14:07:24.915228 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R96)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-30 00:13:59.910785 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ (H154)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-30 00:13:48.236115 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R117)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-30 00:13:39.130878 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อทองผสม สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (P46)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-30 00:13:23.718646 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-30 00:13:14.224166 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อเมฆพัตร เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (K48)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-29 13:52:04.608113 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (R48)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-29 13:34:04.905493 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อโลหะผสม สวยเก่า (G40) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 14:47:10.717811 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก สวยเก่า (R147) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 14:47:00.425672 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (H137) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-28 14:46:52.832786 +0000 UTC

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

ลูกอม บรอนซ์ทอง เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.7 เซนติเมตร (N52)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-05 07:10:06.456301997 +0700 +0700

เขี้ยวเสือ แกะ เนื้อสวย พุทธศิลป์งดงาม ขนาดความยาวประมาณ 3.8 เซนติเมตร (S50)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-06-05 07:09:54.950938246 +0700 +0700

ปรอทกรอ เนื้อสวยเก่า เขย่ามีเสียงดัง ขนาดประมาณ 2.8 เซนติเมตร (S65)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-05 07:09:41.804784175 +0700 +0700

ลูกอม สีเทา เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.7 เซนติเมตร (N54)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-05 07:09:29.002922512 +0700 +0700

ตะกรุด ลงรักถักเชือก เนื้อสวยจัด สภาพสวย ขนาดความยาวประมาณ 5 นิ้ว

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 9 - 2020-06-04 07:04:11.879717739 +0700 +0700

ลูกอม สีขาว เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.6 เซนติเมตร (N51)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-04 07:04:02.926626699 +0700 +0700

ตะกรุด ลงรักถักเชือก เนื้อสวยจัด สภาพสวย ขนาดความยาวประมาณ 4 นิ้ว

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-06-04 07:03:54.623413979 +0700 +0700

ลูกอม บรอนซ์ทอง เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.6 เซนติเมตร (N95)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-03 10:25:05.176189814 +0700 +0700

หมากทุย ลงรักถักเชือก เนื้อสวยเก่า ขนาดความยาว 3.5 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:24:53.537857337 +0700 +0700

ล็อกเก็ตในหลวง มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม ปี 2550

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-03 10:24:41.118765515 +0700 +0700

เต่า เนื้อทองผสม สวยเก่า

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-03 10:24:25.328041609 +0700 +0700

ตะกรุด พอกครั่ง เนื้อสวยเก่า มวลสารดี ขนาดความยาวประมาณ 4 นิ้ว

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 11 - 2020-06-03 10:24:15.219109144 +0700 +0700

แร่เหล็กไหลเขาอึมครึม เนื้อสวยเก่า ขนาดประมาณ 2.8 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-01 00:24:26.102446 +0000 UTC

เบี้ยแก้สายวัดกลางบางแก้ว ลงรักถักเชือก ผิวเดิมๆ ปรอทวิ่งดี ขนาดประมาณ 4.2 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:24:16.933324 +0000 UTC

ลูกอม สีน้ำตาล เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.8 เซนติเมตร

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-01 00:24:05.801961 +0000 UTC

ลอกเก็ตหลวงปู่ทิม ออกวัดโพธิ์สัมพันธ์ แพ็คคู่ 2 องค์ครับ ขนาดกำลังน่ารักครับผม

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-31 00:21:24.846822 +0000 UTC

ลูกอม สีดำ เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร (L89)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-31 00:21:14.102787 +0000 UTC

ลูกอม บรอนซ์ทอง เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร (ก4)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-05-31 00:20:34.853622 +0000 UTC

ลูกอม สีเทา เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 1.7 เซนติเมตร (N57)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:20:25.602813 +0000 UTC

ลูกอม บรอนซ์ทอง เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร (N99)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-31 00:20:16.305277 +0000 UTC

ลูกอม สีดำ เนื้อหามวลสารดี ขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร (N97) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-28 00:10:51.114525 +0000 UTC

พระอาจารย์ฝั้น-หลวงปู่ดูลย์-หลวงปู่หมุน

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

สมเด็จพญาหงษ์ทอง หลวงปู่หมุน หลวงปู่อธิฐานจิตเดี่ยวตลอดไตรมาส 2543 (เลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-06-06 07:04:54.609923151 +0700 +0700

ปลัดขิก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-03 10:25:21.229774764 +0700 +0700

เหรียญเสมามหาสมปรารถนา 2 หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ 119 ปี ออกโดยวัดซับลำใย 2556

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-05-31 00:21:38.851806 +0000 UTC

กระดานวัดดวง

ชื่อพระเครื่อง โดย ผู้ชม ราคาล่าสุด ปิดประมูล/ผู้ชนะ

หลวงพ่อเงิน เนื้อสวยเก่า (R87) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-06 07:05:41.075636108 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (P208) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-06-06 07:05:28.599413384 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (P97) new item

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 14 - 2020-06-06 07:05:18.524092474 +0700 +0700

เหรียญหล่อ เนื้อสวยเก่า (K65)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-05 07:11:10.146131897 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า (H148)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-05 07:11:00.909677385 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (N143)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-05 07:10:38.995696463 +0700 +0700

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (i145)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-06-04 07:05:01.420856589 +0700 +0700

หลวงพ่อเงิน เนื้อสวยเก่า (ภ21)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 8 - 2020-06-04 07:04:46.627626403 +0700 +0700

พระเนื้อดิน สวยเก่า (N105)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 6 - 2020-06-03 10:27:29.926778376 +0700 +0700

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (P193)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 10 - 2020-06-03 10:26:02.772337949 +0700 +0700

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า (J102)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-06-03 10:25:51.619342412 +0700 +0700

เต่า เนื้อทองผสม สวยเก่า (P43)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-02 00:08:08.035234 +0000 UTC

พระเนื้อดิน เนื้อสวยเก่า (H150)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 5 - 2020-06-01 00:25:23.494054 +0000 UTC

พระเนื้อชิน เนื้อสวยเก่า (S183)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-06-01 00:25:14.074114 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า (R45)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 1 - 2020-06-01 00:25:03.200078 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (A84)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-31 00:22:51.605842 +0000 UTC

พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ (ฺP138)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 7 - 2020-05-31 00:22:40.30193 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อสวยเก่า (R53)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-05-31 00:22:29.206791 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (P148)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-30 00:19:03.182284 +0000 UTC

พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ ท่าเตียน (R99)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 2 - 2020-05-30 00:18:50.628664 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (R6)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 4 - 2020-05-30 00:18:39.024049 +0000 UTC

พระขุนแผน เนื้อสวยเก่า (L125)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 23 - 2020-05-29 00:26:13.808967 +0000 UTC

พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า (P78)

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 12 - 2020-05-29 00:26:05.601381 +0000 UTC

พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (E75) 24 hour left

สำเหร่พระเครื่อง  VIP  (4546) 3 - 2020-05-28 00:11:28.906002 +0000 UTC