บุญมาดี

ข้อมูลสมาชิก – บุญมาดี

เริ่มเป็นสมาชิก: January 24, 2019 06:02:44 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 460 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 197 รายการ , คำชม: 207 รายการ , คำติ: 0 รายการ

รายการที่ยังไม่ปิด

วัดระฆัง-บางขุนพรหม-เกศไชโย

สมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามฯ รุ่นอนุสรณ์ 118 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2533 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:21:08
 • ราคาเปิด : 980
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:21:08
สมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามฯ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 07:20:30
 • ราคาเปิด : 1680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 07:20:30
สมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์100 ปี พิมพ์แขนกลม บล็อคต้อ ปี 2515 มาพร้อมใบรับรอง
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 07:20:28
 • ราคาเปิด : 7980
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 07:20:28
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศจุด วัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ ปี 2531 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA (องค์ที่ 1)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:27:31
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:27:31
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศจุด วัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ ปี 2531 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA (องค์ที่ 2)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:27:06
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:27:06
พระสมเด็จ เนื้อผง พิมพ์ 9 ชั้น รุ่นประวัติศาสตร์ วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง ปี 2531 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 04, 2019 14:50:43
 • ราคาเปิด : 580
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 14:50:43

พระสมเด็จทั่วไป

พระสมเด็จกำแพงแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง วัดรัมภาราม จ.ลพบุรี ปี 2504 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:16:37
 • ราคาเปิด : 530
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:16:37
สมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมผงบางขุนพรหม วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพ ปี 2506 (องค์ที่ 2)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:12:44
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:12:44
สมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมผงบางขุนพรหม วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพ ปี 2506 (องค์ที่ 1)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:12:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:12:24
พระสมเด็จ หลังยันต์น้ำเต้า เจ้าคุณนรฯ เนื้อผงสายรุ้ง ออกวัดศีลขันธ์ จ. อ่างทอง ปี 2513 (3 องค์)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 07:24:13
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 07:24:13
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมผงบางขุนพรหม วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพ ปี 2506 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 04, 2019 14:43:44
 • ราคาเปิด : 480
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 14:43:44

พระเนื้อดิน

นางพญา พิมพ์เล็ก หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 4)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:40:48
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:40:48
นางพญา พิมพ์เล็ก หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 3)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:40:29
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:40:29
พระโคนสมอ เนื้อดิน กรุวัดค้างคาว จ.ชัยนาท พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:16:39
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:16:39
นางพญา พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 2)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 16:09:52
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 16:09:52
นางพญา พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 1)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 16:08:18
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 16:08:18
นางพญา พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 2)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:13:24
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:13:24
นางพญา พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 3)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:13:03
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:13:03
นางพญา พิมพ์เล็ก หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี 2514 (องค์ที่ 2)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:12:56
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:12:56

พระเนื้อผง-เนื้อว่าน

พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผงใบลาน มหาพิธีวัดบางคลาน จ.พิจิตร ปี 2515
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:17:02
 • ราคาเปิด : 480
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:17:02
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เนื้อผง พิมพ์ปางไสยาธน์ ปี 2491
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:16:49
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:16:49
พระรูปเหมือนหลวงปู่เฒ่า เนื้อผง วัดม่วง กรุงเทพ ปี 2506 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:14:23
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:14:23
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทบุญญาวาส เนื้อผง ปี 2506 (องค์ที่ 2) พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:14:11
 • ราคาเปิด : 580
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:14:11
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทบุญญาวาส เนื้อผง ปี 2506 (องค์ที่ 3) พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:14:00
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:14:00
พระกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผงน้ำมัน พิมพ์พุทธกวัก กรุงเทพ ปี 2491 พร้องบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:44:14
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:44:14
พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน จ.กรุงเทพฯ เนื้อผง ปี 2490 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:41:18
 • ราคาเปิด : 880
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:41:18

พระหล่อ-รูปเหมือนปั้ม

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:41:12
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:41:12
รูปหล่อเกจิ
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:22:22
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:22:22
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม กรุวัดเขาพระใต้ จ.พิจิตร #3
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:29:30
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:29:30
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม แป๊ะยิ้ม วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:29:00
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:29:00
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม กรุวัดเขาพระใต้ จ.พิจิตร #1
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:46:23
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:46:23
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินตะกั่ว วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:45:54
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:45:54
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม กรุวัดเขาพระใต้ จ.พิจิตร #2
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:45:31
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:45:31
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดท้ายน้ำ หลวงพ่อฟุ้งสร้าง
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:45:04
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:45:04

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์

พระกริ่งเล็กหลวงพ่อโต วัดบางพลี จ.สมุทรปราการ เนื้ออาปาก้า ปี 2508 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:42:06
 • ราคาเปิด : 430
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:42:06
พระกริ่งหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี ปี 2516 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:41:50
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:41:50

พระปิดตาทุกสำนัก

พระปิดตา หลังยันต์น้ำเต้า เจ้าคุณนรฯ เนื้อผงสายรุ้ง ออกวัดศีลขันธ์ จ. อ่างทอง ปี 2513 (2 องค์)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:15:04
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:15:04
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง วัดบางกะปิ กรุงเทพฯ พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:42:40
 • ราคาเปิด : 480
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:42:40

ธนบัตร-เหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก

เหรียญในหลวง ร.9 ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ปี 2542 เนื้ออัลปาก้า
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:24:19
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:24:19
เหรียญสมเด็จพระเทพ ที่ระลึกเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินต้น วัดศีลขันธาราม อ่างทอง ปี 2521
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:24:01
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:24:01
เหรียญที่ระลึก พระเจ้าตาก และ ร.5
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:23:23
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:23:23
เหรียญมหาบพิตร 1 บาท หลังครุฑ ปี 2517 (4 เหรียญ)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 15:27:08
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 15:27:08
เหรียญทรงผนวช บล็อควงเดือน-เจดีย์หัก เนื้อทองแดง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2508
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:15:17
 • ราคาเปิด : 780
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:15:17
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกพระชนมายุครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:19:50
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:19:50
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก ปี 2539 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:19:38
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:19:38

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ก่อนปี-2520

เหรียญหลวงพ่อบุญเกิด วัดสระลองตอน จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2519 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:24:31
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:24:31
พระหูยาน วัดราชบพิธ หลัง จปร. รุ่นปืนแตก ปี 2513 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:17:09
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:17:09
พระเทริดขนนก เนื้อทองแดงรมดำ ค่ายอดิสร สระบุรี ปี 2514 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:17:05
 • ราคาเปิด : 880
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:17:05
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชวาสน์ เนื้อทองแดงรมดำ กอรมน จัดสร้างพิธีใหญ่ ปี 2520 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:15:51
 • ราคาเปิด : 350
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:15:51
เหรียญเสมา 25 พุธศตวรรษ เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:43:07
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:43:07

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-ปี-2521-2540

เหรียญเม็ดแตง มหาเวทย์ หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โกร่งธนู จ ลพบุรี ปื 2521
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:25:02
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:25:02
เหรียญสมเด็จสังฆราชวาสน์ เสด็จวัดหนองเเวง จ.ขอนเเก่น ปี 2522 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 04, 2019 07:33:52
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 07:33:52
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร เนื้อฝาบาตร ปี 2529 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
4 hours left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:20:26
 • ราคาเปิด : 530
 • ราคาขณะนี้ : 550
 • ผู้ชนะ : Lina123  (302)
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 13:21:22

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์-หลังปี-2540

เหรียญหลวงพ่อคูณ 13 เหรียญ
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:25:27
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:25:27
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ หลัง ภปร. เนื้อทองแดงรมดำ สำนักพุทธสมาคม จัดสร้าง ปี 2547 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:16:15
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:16:15

เครื่องราง-ล็อกเก็ต

ตะกร้อฝังตะกรุด หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร มาพร้อมบัตรรับรอง
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:16:44
 • ราคาเปิด : 900
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:16:44
แหวนพิรอด หลวงพ่อสาย วัดท้องคุ้ง จ.อ่างทอง
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 08, 2019 15:09:34
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 15:09:34
แหวนทองแดง รุ่นแรก หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว จ.อุดรธานี
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 08, 2019 15:07:26
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 15:07:26
แหวนพระพุทธชินราช
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 08, 2019 15:05:25
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 15:05:25
แหวนพระเจ้าห้าพระองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อศรีนวล วัดทุ่งสาธิต กรุงเทพฯ
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 08, 2019 15:04:13
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 15:04:13
แหวนปักกลด รุ่นแรก หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ปี 2519
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 08, 2019 14:50:17
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 18, 2019 14:50:17
สิงห์ไม้งิ้วดำแกะ ไม่ทราบที่
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:43:27
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:43:27
สิงห์ไม้งิ้วดำแกะ ไม่ทราบที่
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:43:18
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:43:18

หลวงพ่อทวด-วัดอื่นๆ

พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราช

เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2515
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 16:29:15
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 16:29:15
พระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2512 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:45:06
 • ราคาเปิด : 480
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:45:06
ล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2518 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:44:41
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:44:41
พระหลวงพ่อโสธร เนื้อผง พิมพ์ใหญ่ ปี 2509 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:44:30
 • ราคาเปิด : 500
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:44:30

พระชุดวัดสุทัศน์-วัดบวร-วัดพระแก้ว

เหรียญพระพุทธชินสีห์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2516 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:47:56
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:47:56
เหรียญพระพุทธชินสีห์ หลัง สว. พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2517 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:47:25
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:47:25
เหรียญพระศรีศากยมุนี เนื้อทองแดงผสม วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ ปี 2516 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:47:01
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:47:01

พระชุดภาคใต้

เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดนาสีทอง จ.สงขลา ครบรอบ 90 ปี 53 พรรษา ปี 2539 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:45:38
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:45:38

พระชุดภาคอีสาน

เหรียญหลวงพ่อบุญรอด เนื้อทองแดง วัดพระธาตุพนม ปี 2522 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:25:56
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:25:56
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดช้างเผือก จ.หนองคาย ปี 2520 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 04, 2019 07:35:37
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 07:35:37
เหรียญหลวงพ่อผาง รุ่นเมตตาอุปถัมภ์ สำนักสงฆ์แสงชัยปิยาราม จ.ชัยภูมิ ปี 2525 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 04, 2019 07:34:40
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 14, 2019 07:34:40
เหรียญหลวงพ่อผาง รุ่นสร้างอุโบสถ วัดพลับพลา จ.นนทบุรี เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2519 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:21:25
 • ราคาเปิด : 430
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:21:25
เหรียญหลวงพ่อเอนกธรรมประสาธน์ วัดศรีสนามคงคา จ.ชัยภูมิ ปี 2518 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:21:06
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:21:06

พระชุดภาคเหนือ

เหรียญเมตตา หลวงพ่อบุญเย็น วัดพระเจ้าพรหมมหาราช จ.เชียงใหม่ ปี 2518 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:17:42
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:17:42
เหรียญครูบาหลวงฝายหิน เนื้อทองเหลือง วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ ปี 2520 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:17:16
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:17:16

พระชุดภาคตะวันออก

เหรียญพระพิศาลสุธี วัดอุดมวิทยาราม จ.ปราจีนบุรี ปี 2518 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:26:53
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:26:53
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดท่าลาดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2514 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:26:41
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:26:41
เหรียญหลวงพ่อบุญเกิด วัดสระลองตอน จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2519 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:26:30
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:26:30
เหรียญพระครูบัง วัดมุจลินทาราม จ.ปราจีนบุรี ปี 2513 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:26:18
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:26:18
พระพิมพ์ 12 นักษัตร เนื้อดิน หลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ ฉะเชิงเทรา ปี 2491 (องค์ที่ 3) พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:18:16
 • ราคาเปิด : 880
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:18:16
พระพิมพ์ 12 นักษัตร เนื้อดิน หลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ ฉะเชิงเทรา ปี 2491 (องค์ที่ 4) พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:18:00
 • ราคาเปิด : 730
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:18:00
พระสรงน้ำหลวงปู่เฮี้ยง เนื้อผง วัดอรัญญิกาวาว (วัดป่า) จ.ชลบุรี พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:47:08
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:47:08
เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นปราบอริราช วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี ปี 2520 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:46:55
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:46:55
พระพิมพ์ 12 นักษัตร เนื้อดิน หลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ ฉะเชิงเทรา ปี 2491 (องค์ที่ 1) พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:46:46
 • ราคาเปิด : 780
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:46:46

พระชุด-จ.อยุธยา-สิงห์บุรี-อ่างทอง

พระนางพญา หลวงปู่ยิ้ม เนื้อดิน วัดเจ้าเจ็ด จ.อยุธยา พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:28:10
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:28:10
เหรียญหลวงพ่อขนมต้มมหาลาภ วัดโพธิ์ จ.อยุธยา ปี 2517 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:27:40
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:27:40
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดรัตนไชย(สามจีน) จ.อยุธยา ปี 2515 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:27:29
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:27:29
เหรียญหลวงพ่อมี เนื้อทองแดง วัดมารวิชัย จ.อยุธยา ปี 2540 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:15:22
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:15:22
เหรียญหลวงพ่อชวน วัดเขาแก้ว จ.อ่างทอง รุ่นแรก พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:19:08
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:19:08
เหรียญหลวงพ่อสาย เนื้อทองแดง วัดท้องคุ้ง จ.อ่างทอง ปี 2527 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:50:51
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:50:51
เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล ออกวัดหัวคุ้ง จ.อยุธยา ปี 2524 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:50:20
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:50:20
เหรียญหล่อ พระพรหม หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อทองผสม ตอกโค๊ต (ตอกโค๊ต รวย) ปี 2556
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:47:18
 • ราคาเปิด : 160
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:47:18

พระชุด-จ.สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-ชัยนาท

เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.ชัยนาท ปี 2515 รุ่น 2
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:12:50
 • ราคาเปิด : 630
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:12:50
พระสังกัจจายน์ เนื้อดิน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท (องค์ที่ 1)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:12:48
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:12:48
พระสังกัจจายน์ เนื้อดิน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท (องค์ที่ 2)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:21:04
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:21:04
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดวังหิน จ.สุพรรณบุรี ปี 2521 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:20:39
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:20:39
พระสังกัจจายน์ เนื้อดิน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ออกวัดหนองอีดุก (2 องค์)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:20:28
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:20:28
เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ เนื้อทองแดงรมดำ วัดวังวิเวกการาม จ.กาญจนบุรี ปี 2533 มาพร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 06, 2019 15:51:16
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 16, 2019 15:51:16

พระชุด-จ.นครปฐม

พระกลีบบัวหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อเมฆพัตร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ปี 2514 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:28:28
 • ราคาเปิด : 880
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:28:28

พระชุด-จ.ปทุมธานี-นนทบุรี-นครนายก

เหรียญหลวงพ่อบัวขาว วัดคลองตาคล้าย จ.นนทบุรี ปี 2542 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:43:36
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:43:36
เหรียญที่ระลึก 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่เจี๊ยะ จฺนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:42:54
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:42:54
เหรียญหลวงปู่เส็ง วัดบางนา จ.ปทุมธานี ปื 2523
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:42:35
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:42:35
เหรียญหลวงพ่อสนิท รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ วัดสะแก จ.นนทบุรี พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:21:35
 • ราคาเปิด : 250
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:21:35

พระชุด-จ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

เหรียญหลวงปู่ฮะ วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร เนื้อทองแดง ปี 2520 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:15:19
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:15:19
เหรียญพระเกตุ หลวงปู่บ่าย วัดช่องลม จ.สมุทรสงคราม เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2522 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:21:50
 • ราคาเปิด : 230
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:21:50

พระชุด-จ.เพชรบุรี-ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันใดอิฐ จ.เพชรบุรี รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:14:20
 • ราคาเปิด : 1280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:14:20
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2519 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:47:49
 • ราคาเปิด : 880
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:47:49

พระชุด-จ.นครราชสีมา-อุบลราชธานี-อุดรธานี

พระปิดตาหลวงปู่พรหมมา เขมจาโร วัดสวนหินผานางคอย จ.อุบลราชธานี ปี 2536 พร้อมบัตรรับรองDD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:33:58
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:33:58
รูปเหมือนหลวงปู่พรหมมา เขมจาโร วัดสวนหินผานางคอย จ.อุบลราชธานี ปี 2536 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:32:14
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:32:14

หลวงปู่ทิม-หลวงพ่อสาคร-หลวงพ่อสิน

พระผงวัดเกาะลอย จ.ระยอง ปี 2514 หลวงปู่ทิม ปลุกเสก (3 องค์)
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
เหรียญหลวงพ่อมงคลมุณี วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี ปี 2515 (หลวงปู่ทิมเสก) พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:23:38
 • ราคาเปิด : 480
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:23:38
พระร่วงหน้าพระธาตุ พิธีพระพนัสบดี วัดหน้าพระธาตุ จ.ชลบุรี ปี 2517 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:23:01
 • ราคาเปิด : 1180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:23:01

หลวงพ่อพรหม-และพระชุด-จ.นครสวรรค์

พระปิดตาหลังนะมิ หลวงปู่สี เนื้อผง วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์ ปี 2517 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 11, 2019 14:28:52
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 21, 2019 14:28:52

ท่านเจ้าคุณนร-หลวงปู่โต๊ะ-หลวงปู่ดู่

พระสมเด็จ เนื้อผงขาว วัดศิลขันธาราม จ.อ่างทอง ปี 2513 ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิฐานจิต (องค์ที่ 2)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:44:52
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:44:52
เหรียญ "ญาณวโร-ธมฺมวตกฺโก" เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ กะไหล่ทอง ปี 2513
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 12:23:03
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 12:23:03
พระสมเด็จ เนื้อผงดำ วัดศิลขันธาราม จ.อ่างทอง ปี 2513 ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิฐานจิต
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:24:16
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:24:16
พระสมเด็จสายรุ้ง วัดศิลขันธาราม จ.อ่างทอง ปี 2513 ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิฐานจิต
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:24:13
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:24:13
พระสมเด็จเจ้าคุณนรฯ หลังยันต์นูน วัดศิลขันธาราม จ.อ่างทอง ปี 2513 ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิฐานจิต
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:23:58
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:23:58

หลวงปู่แหวน-หลวงพ่อเกษม

เหรียญหลวงพ่อเกษม รุ่นเสาร์ 5 มหาลาภ เนื้อทองแดง สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ปี 2537 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:48:28
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:48:28

พระอาจารย์ฝั้น-หลวงปู่ดูลย์-หลวงปู่หมุน

หลวงปู่ทวด รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ พิมพ์พระรอด หลวงปู่หมุเสก ปี 2543
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 09, 2019 16:52:35
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 19, 2019 16:52:35

หลวงพ่อคูณ-ปี-2512-2539

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพประทานพร วัดบ้านไร่ จ.นครราฃสีมา ปี 2536 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:14:07
 • ราคาเปิด : 330
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:14:07
เหรียญเจริญพรเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ปี 2536 พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA
24 hour left
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 03, 2019 15:25:13
 • ราคาเปิด : 1000
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 13, 2019 15:25:13

หลวงพ่อคูณ-ปี-2540-ปัจจุบัน

กระดานวัดดวง

พระบ้าน (ชุดที่1)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:48:21
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:48:21
พระบ้าน (ชุดที่3)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:47:58
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:47:58
พระบ้าน (ชุดที่5)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:47:36
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:47:36
พระผงของขวัญ รุ่น 4 วัดปากน้ำ (องค์ที่ 2)
new item
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 12, 2019 11:47:13
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 22, 2019 11:47:13
พระสมเด็จรัศมี พิมพ์แขนกลม เนื้อผง กรุวัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี (พระแตกรานตามรูป ไม่มีซ่อมค่ะ)
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 10, 2019 14:13:31
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 20, 2019 14:13:31
พระสมเด็จหลังพระสีวลี เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:39:34
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:39:34
พระโพธิจักรใบโพธิ์หลังยันต์ เนื้อผง หลวงพ่อลี วัดอโศการาม
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:38:22
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:38:22
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน ยันต์ตรง รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:37:56
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:37:56
สมเด็จบึงพระยาสุเรนท์ พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 07, 2019 15:37:19
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 17, 2019 15:37:19
พระหางหมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 • โดย : บุญมาดี  VIP   (207)
 • วันที่ : December 05, 2019 14:49:24
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : December 15, 2019 14:49:24